Niebawem ruszy budowa gazociągu, który zagwarantuje Wodnemu Parkowi Tychy zasilanie własnym źródłem energii. Dzięki temu koszty funkcjonowania obiektu, w porównaniu do typowego parku wodnego mają być niższe o kilkadziesiąt procent.

Sześciokilometrowy gazociąg połączy tyską oczyszczalnię ścieków z Wodnym Parkiem Tychy. Pozwoli to na przesyłanie ekologicznego paliwa, które za pomocą zlokalizowanych w parku wodnym agregatów prądotwórczych zostanie zamienione w energię elektryczną oraz ciepło. Biogaz, który popłynie rurociągiem, zostanie wcześniej poddany obróbce w specjalnej stacji uszlachetniania. Wyłoniono już wykonawcę gazociągu, którego budowa ruszy w I kwartale tego roku.

Ogrzanie i zasilenie w energię elektryczną naszego parku wodnego za pomocą własnego źródła energii będzie innowacyjne i unikalne w skali kraju – mówi Zbigniew Gieleciak, Prezes Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., inwestora budowanego Wodnego Parku Tychy – Pozwoli to nam znacznie zredukować największe koszty stałe, ponoszone przez obiekty tego typu w Polsce – dodaje.

Dzięki zasilaniu obiektu uszlachetnionym biogazem, konieczność zakupu ciepła oraz energii elektrycznej z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz sieci energetycznej zostanie ograniczona do minimum. Co więcej, możliwe okresowe nadwyżki w produkcji prądu i ciepła będą odpowiednio zagospodarowywane.

Racjonalna gospodarka będzie dotyczyła również budowanego gazociągu. Dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy aluminium, zminimalizowana zostanie konieczność przeprowadzania dodatkowych robót budowlanych przy okazji awarii, czy też rozszczelnienia rurociągu. Wykorzystany materiał umożliwi monitoring przesyłu biogazu oraz praktycznie uniemożliwi jakikolwiek wyciek.

– Planując nasz park wodny chcieliśmy dać mieszkańcom możliwość skorzystania z szeregu atrakcji, dostępnych tylko u nas m.in. symulatora surfingu, czy też wyjątkowych zjeżdżalni, jak aqualoop. Na ich zasilenie i ogrzanie potrzebujemy sporych zasobów energii elektrycznej oraz ciepła – mówi Zbigniew Gieleciak. – Dlatego też zdecydowaliśmy się na wykorzystanie w tym procesie energii odnawialnej uzyskiwanej z biogazu, w której produkcji jesteśmy liderem nie tylko w Polsce – dodaje.

Szereg planowanych rozwiązań sprawi, że powstający w Tychach park wodny będzie jednym z najbardziej ekologicznych i ekonomicznych obiektów tego typu w Polsce. Potwierdzenie tych słów można odnaleźć także w podejściu do ekologii inwestora budowanego obiektu, spółki RCGW S.A. Przedsiębiorstwo pod koniec zeszłego roku, otrzymało wyróżnienie EkoKarlika od katowickiego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przyznane za innowacyjne aktywności w gospodarce wodno-ściekowej.

Czytaj więcej

Skomentuj