Miasto Zielona Góra oraz Gmina Zielona Góra otrzymają dofinansowanie z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Dzięki temu już ok. 2010 r. miasto będzie w pełni skanalizowane, zaś sieć wodociągowa ulegnie renowacji. Łączny koszt wszystkich inwestycji to ok. 83 mln złotych.

W ramach projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – etap II" wykonane zostaną m. in.:
– kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa na os. Kolorowym,
– renowacja kanalizacji na terenie Miasta Zielona Góra,
– kanalizacja sanitarna w Raculi,
– kanalizacja sanitarna w Drzonkowie,
– kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa na os. Jędrzychów i os. Uczonych.

Projekt "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry – etap II" to kontynuacja realizowanego projektu "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry i Świdnicy". Wykonanie projektu pozwoli osiągnąć cel priorytetu pierwszego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mającego na celu wyposażenie aglomeracji miejskich do końca 2015 roku w zbiorczy system kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków, zgodnie z wymogami akcesyjnymi nałożonymi na Polskę przez Unię Europejską w odniesieniu do aglomeracji Zielona Góra.

źródło: zielona-gora.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj