Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie przypomina właścicielom, administratorom, dozorcom, przedsiębiorstwom, instytucjom i mieszkańcom domów o obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w nieruchomościach przed oddziaływaniem ujemnych temperatur.

Krakowskie Wodociągi zwracają uwagę, że do podstawowych czynności w zakresie ochrony urządzeń wodnych i kanalizacyjnych przed ujemnymi skutkami niskich temperatur należą:

– zabezpieczenie pomieszczeń wodomierzowych przez naprawę ścian, wstawienie brakujących szyb, uszczelnienie drzwi i okien;
– usunięcie wody ze studzienek oraz ocieplenie wodomierzy i przykryw włazowych materiałami izolacyjnymi w sposób umożliwiający dokonywanie odczytów wodomierzy;
– zabezpieczenie przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przechodzących przez kondygnacje nieocieplone;
– ochrona przewodów wodociągowych sieci letniej, wpustów ulicznych przez ich odwodnienie i zamknięcie zaworów, a także powierzchni w otoczeniu zdrojów czerpalnych przed powstaniem oblodzenia.

źródło: krakow.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj