1 / 4

Utrzymująca się fala upałów powoduje, że kto żyw spieszy szukać ochłody nad Bałtykiem. Letnie najazdy turystów wymuszają na nadmorskich przedsiębiorstwach wodno-ściekowych pracę na „zwiększonych obrotach”.

Z kierownikiem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Darłowie, Wiesławem Połczyńskim, rozmawia Anna Lembicz.

Sytuacja w gospodarce wodno-ściekowej w nadmorskim Darłowie w sezonie letnim jest utrudniona?

Wiesław Połczyński
Wiesław Połczyński, kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Darłowie

Jeżeli chodzi o dostarczenie wody dla mieszkańców oraz turystów przebywających w tym okresie w naszym mieście to nie ma szczególnych problemów, zdarzają się pojedyncze zgłoszenia dotyczące słabego ciśnienia wody u odbiorców, wynikające głównie z osadzania się zanieczyszczeń wtórnych powstałych w procesie inkrustacji.

Jak wgląda schemat dystrybucji wody dla miasta Darłowa?

Darłowo zasilane jest przez SUW o dobowej maksymalnej produkcji 5000 m3/dobę. Woda surowa wydobywana jest ze studni głębinowych o średniej głębokości około 100 m., po uzdatnieniu pompowana jest do miasta  magistralą o średnicy 500 mm oraz dwoma wodociągami o średnicy 150 mm., są to rurociągi z żeliwa szarego. Wodociągi o średnicy 150 pochodzą z okresu lat 30 ubiegłego wieku. Jednakże największe różnice w prędkości przepływów zauważane są dla wodociągów zasilających nadmorską dzielnicę miasta. Przy uwzględnieniu czynnika sezonowego wzrastają nawet sześciokrotnie, co znacznie utrudnia utrzymanie parametrów hydraulicznych sieci wodociągowej, czego wynikiem są awarie czy też uszkodzenia urządzeń zabudowanych na instalacji wodociągowej.

W związku z deficytem wody w kraju, czy macie możliwości zabezpieczenia wody na tak trudne sytuacje?

Darłowo ma dosyć „stabilne” złoża wód i nie mamy problemu z zasobami. Natomiast w razie wystąpienia awarii, zabezpieczeni jesteśmy przez dwa ujęcia awaryjne zlokalizowane na terenie Darłówka Zachodniego.  Ponadto, istniejący system strefowego opomiarowania sieci wodociągowej, umożliwia nam racjonalne gospodarowanie wodą.

Czy planujecie jakieś inwestycje związane z gospodarowaniem wodą?

Tak, przede wszystkim obecnie opracowywane są dokumentacje techniczno-budowlane, dotyczące modernizacji SUW oraz budowy magistrali zachodniej. Opracowanie modernizacji ujęcia wody, oparte będzie głównie na wymianie drugiego stopnia pompowego na energooszczędny oraz na automatyzacji procesów uzdatniania wody.  Ze względu na duży rozwój nadmorskiej części Darłowa, zmuszeni jesteśmy do budowy drugiej magistrali wodociągowej, która zapewni ciągłość dostaw wody, m.in. dla obiektów wypoczynkowych, dla nowo budowanych apartamentowców, czy dla wydzielonej podstrefy ekonomicznej.

A jak radzicie sobie ze ściekami, których zapewne jest znacznie więcej w czasie wakacji?

To prawda, ścieków jest znacznie więcej. Naszym utrapieniem jest, istniejąca od czasów przedwojennych, kanalizacja ogólnospławna zlokalizowana na terenie starego miasta. Podczas intensywnych opadów atmosferycznych tłoczone są bardzo duże ilości rozwodnionych ścieków co zaburza technologię oczyszczania ścieków, zwłaszcza przy oczyszczalni przepływowej bez możliwości retencjonowania. Ilość ścieków sanitarnych w okresach bezopadowych średnio wzrasta dwukrotnie w czasie sezonu letniego.

W jaki sposób chcecie więc sobie poradzić z „niedomaganiami” gospodarki ściekowej?

Obecnie wykonywana jest dokumentacja techniczna na zmianę technologii oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie systemu MBR, zmiana sposobu odwadniania osadów oraz modernizację pozostałych urządzeń. Projektowany jest również drugi kolektor dosyłowy ścieków do oczyszczalni. Przepompownie ścieków natomiast zostaną wyposażone w nowe pompy oraz zostanie rozbudowany monitoring o możliwość uzyskania kolejnych parametrów hydraulicznych, ułatwiających zdalne sterowanie. Dla całej aglomeracji tworzona jest mapa hydrauliczna, która umożliwi modernizację istniejących urządzeń, jak i budowę nowych, dostosowanych do potrzeb odbiorców, gdyż dziś Darłowo jest miastem rozwijającym się w kierunku zabudowy terenów do tej pory niezamieszkałych, jak i szybko rozwijającej się zabudowy apartamentowej w nadmorskiej części. Zabezpieczyć musimy również inwestorów planujących działalność na terenie Słupskiej Podstrefy Ekonomicznej czy też projektowanego browaru na terenie portu. Przy okazji chciałbym serdecznie zaprosić Czytelników do odwiedzania naszego nadmorskiego kurortu i to nie tylko latem.

Czytaj więcej

Skomentuj