Epidemia koronawirusa wpływa negatywnie także na kondycję finansową sektora wodno-kanalizacyjnego. Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z apelem o wsparcie.

Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego z propozycjami wprowadzenia rozwiązań w zakresie organizacji systemów wodociągowych w kraju, aby zachować płynność finansową.

Organizacja postuluje o: przedłużenie o 6 miesięcy obowiązku legalizacji wodomierzy, wsparcie w finansowaniu działalności przedsiębiorstw wodno- kanalizacyjnych, pierwszeństwo w dostępie do usług telekomunikacyjnych.

Prezes Izby Dorota Jakuta w liście skierowanym do szefa rządu zwraca uwagę na brak rozwiązań służących wsparciu sektora wodno-kanalizacyjnego. W liście jako najważniejsze sprawy podano konieczność ochrony miejsc pracy podczas epidemii. Wiadomym jest, że finansowaniem wobec przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych dysponować będzie wojewoda, natomiast niejasnym jest postępowanie wobec osób prawnych.

Izba zwraca także uwagę, że w Prawie o miarach warto zmienić zapis z „danego egzemplarza urządzenia pomiarowego” na ”danego typu urządzenia pomiarowego według załączonego wykazu”, co ma umożliwić bardziej elastyczny zakres działań. Kolejną potrzebą jest umożliwienie odstąpienia od składania wniosków w celu legalizacji urządzeń pomiarowych.

Wprowadzenie nowych zmian ma umożliwić sprawne funkcjonowanie strategicznych dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w trakcie czasu epidemii koronawirusa, w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków.

Koronawirus a ścieki. Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko?

Źródło: Portal Samorządowy

Czytaj więcej

Skomentuj