1 / 12

W Kocierzu w Małopolsce trwa konferencja dotycząca „Polityki jakości i bezpieczeństwa zasobów wodnych w systemach wodociągowych”. Trzydniowe wydarzenie (23-25 września br.) zgromadziło ponad 100 uczestników.

Jest to już dwunasta edycja Zachodniej Konferencji Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji, organizowanej wspólnie przez firmy  AMIANTIT, AVK, BLEJKAN, FUSION, P&T oraz ZŁOTE RUNO. Od kilku lat w jej organizację włącza się Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, obejmując spotkanie patronatem.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Eko lokator Toruń

Pierwszy dzień obrad zdominowała tematyka zapewnienia bezpieczeństwa dostaw wody. Nad tą kwestią pochylili się reprezentanci przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z kraju. Swoim doświadczeniem podzieliła się m.in. Agnieszka Arabska, która omówiła koncepcję jakości bezpieczeństwa zdrowotnego wody wdrożoną w Aquanet Poznań a także dr Tadeusz Bochnia (MPWiK Kraków) opisujący zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody w rozległych systemach dystrybucji. Natomiast plan bezpieczeństwa wodnego, mający na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody bezpiecznej do spożycia, realizowanego w Dąbrowskich Wodociągach omówił Marek Przytulski, dyrektor ds. inwestycji. – Należy zwracać uwagę na wiele elementów systemu bezpieczeństwa wody na każdym etapie produkcji i dystrybucji, od ujęcia aż do kurka – skwitował prezes Dąbrowskich Wodociągów, Andrzej Malinowski.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie prof. Janusza Łomotowskiego, członka Rady Merytorycznej konferencji. Profesor zaprezentował analizę bezpieczeństwa w wodnych systemach transmisyjnych na przykładach zagrożeń w Polsce i na świecie. – Obecnie  przedsiębiorstwa wykorzystują metody bioindykacji ale w przyszłości koniecznością stanie się stosowanie biosensorów, metod bardziej czułych i dokładnych – wyjaśniał.

Oprócz naukowców, specjalistów z branży i reprezentantów przedsiębiorstw wodociągowych, temat działań w sytuacji kryzysowej podjął znany Generał Roman Polko – generał dywizji Wojska Polskiego, oficer dyplomowany wojsk powietrznodesantowych sił specjalnych a także doktor nauk wojskowych. W wystąpieniu pod znaczącym tytułem „Szefologika, czyli logika szefowania” autor mówił o konieczności zaznaczania swojego przywództwa, o sięganiu po władzę zamiast czekania aż przyjdzie sama oraz o podejmowaniu nadzwyczajnych działań w sytuacji kryzysowej.

Jak Cię widzą tak Cię piszą

Blok tematyczny drugiego dnia konferencji miał na celu zaprezentowanie nowych pomysłów na komunikację firm wodociągowych, metod poprawy wizerunku firm wod-kan a także sposobów radzenia sobie z komunikacją w sytuacjach kryzysowych.

Istotnym elementem tej sesji tematycznej był panel dyskusyjny pt. „Wizerunek firmy wodociągowej – czy w dobrym kierunku zmierzamy?”. Na pytanie zadane w temacie panelu starali się odpowiedzieć prezesi wiodących spółek wodociągowych – Józef Natonek, prezes Zarządu MPWiK Jaworzno, Paweł Chudziński, prezes Zarządu Aquanet Poznań, Andrzej Malinowski, prezes Zarządu Dąbrowskich Wodociągów oraz Piotr Niemiec, prezes Zarządu Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Wszyscy prelegenci byli zgodni, że aby osiągnąć sukces wizerunkowy firmy wodociągowej trzeba przede wszystkim zapewnić dobrą komunikację wewnątrz firmy. Pracownicy powinni być świadomi misji firmy i znać przeprowadzane przez spółkę akcje marketingowe. – Markę firmy buduje m.in. pracownik, który jedzie usunąć awarię. O niego również trzeba zadbać pod względem wizerunkowym – wyjaśniał prezes Piotr Niemiec. Podczas dyskusji, którą moderował Sebastian Chachołek, prezes Grupy PRC poruszono także kwestie wagi badania efektów działań marketingowych oraz konieczności edukacji mieszkańców od najmłodszych lat.

Tradycyjnie po sesjach wykładowych odbyła się olimpiada wodociągowa, w której uczestnicy zmagali się w dyscyplinach ściśle związanych z produktami oferowanymi przez firmy partnerskie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj