W naturze do gleby przenika 90% opadów. W wybetonowanych miastach tylko 10 proc. Tymczasem odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych może pomóc w niwelowaniu negatywnych skutków zmian klimatu i poprawić jakość życia mieszkańców.

Ostatnie podtopienia, zalane ulice miast to nie tylko efekt zmian klimatu, ale także nieodpowiedniego zagospodarowania wód opadowych, które zamiast do gleby, trafiają do kanalizacji.

Temu ważnemu zagadnieniu będzie poświęcona konferencja „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”, która odbędzie się w dniach 6 – 8 października 2020 r. we Wrocławiu. Podobnie jak konferencja „Paliwa z odpadów”, będzie ona realizowana w formie stacjonarnej i on-line.

Podczas trzydniowego spotkania zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z efektywnym zarządzaniem wodami opadowymi oraz z zagospodarowaniem zielonej przestrzeni miasta.

Dwa dni konferencji zostaną poświęcone na wymianę doświadczeń, wskazanie najnowszych problemów i trendów związanych z zarządzaniem wodami opadowymi, przedstawione zostaną dobre przykłady bazujące m.in. na naturalnych rozwiązaniach.

Trzeci dzień konferencji to wizyta studyjna we Wrocławiu. Jej uczestnicy zobaczą najlepsze przykłady błękitno-zielono-czerwonej infrastruktury w przestrzeni miejskiej.

Program konferencji dostępny jest na stronie wodyopadowe.abrys.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj