Wody Polskie w tzw. II cyklu planistycznym, zaktualizowały mapy zagrożenia powodziowego dla ok. 7 tys. km rzek oraz wszystkie mapy ryzyka powodziowego dla ok. 14,5 tys. km. rzek – poinformowały Wody Polskie we wtorkowym komunikacie.

Dodano, że wykonano nowe mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego dla ok. 13,8 tys. km rzek. Z kolei dla powodzi od strony morza opracowanie aktualizacji i nowych map objęło ok. 1,2 tys. km obszarów wybrzeża i ujściowych odcinków rzek. Łącznie mapy opracowane zostały dla ok. 28 tys. km rzek.

“Jesteśmy obecnie w trakcie II cyklu planistycznego w zarządzaniu ryzykiem powodziowym. Trwającym pracom koncepcyjnym towarzyszy realizacja konkretnych działań, zaplanowanych w poprzednich latach. Najbardziej spektakularne z takich przedsięwzięć, choć nie jedyne, to oddany do użytku w połowie roku zbiornik retencyjny Racibórz Dolny. Inwestycja zapewnia ochronę przeciwpowodziową na odcinku Odry od Raciborza aż po Wrocław, w tym miast-symboli, tragicznie doświadczonych przez powódź tysiąclecia z 1997 r.” – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich.

Przypomniał on, że już w połowie października obiekt przeszedł pierwszy, poważny sprawdzian, przyjmując wody niesione przez falę wezbraniową na Odrze. W sumie zbiornik zgromadził ponad 50 mln metrów sześciennych wody, bezpośrednio chroniąc przed zalaniem mieszkańców m.in. Dziergowic, Lubieszowa, Bierawy, Kędzierzyna-Koźla, Krapkowic oraz Sławic, Żelaznej i Brzegu, jak również wiele ważnych obiektów, w tym szpital i oczyszczalnię ścieków w Kędzierzynie-Koźlu.

“Warto jednak podkreślić, że potencjał zbiornika Racibórz Dolny jest dużo większy – w październiku wykorzystaliśmy tylko 25 proc. jego rezerwy powodziowej” – powiedział Woś.

Jak informują Wody Polskie głównymi celami zarządzania ryzykiem powodziowym jest zahamowanie wzrostu i obniżenie jego poziomu oraz poprawa systemu zarządzania nim.

“W aktualizowanych Planach Zarządzania Ryzyka Powodziowego wyodrębniono w sumie 11 celów szczegółowych i aż 31 różnych typów działań, które muszą być realizowane w zmaganiach z zagrożeniem powodziowym. Z jednej strony daje to wyobrażenie jak skomplikowany jest to proces, a z drugiej, jak kompleksowego wymaga podejścia” – wyjaśnił wiceprezes Woś. Szczegółowa lista pogrupowanych merytorycznie działań dostępna będzie na stronie www.stoppowodzi.pl.

Czytaj więcej

Skomentuj