Województwo śląskie zostało wybrane Europejskim Regionem Przedsiębiorczości (ERP) na lata 2021–2022. Ten znak doskonałości Europejskiego Komitetu Regionów jest przyznawany regionom, które wykazały się wybitną zdolnością przewidywania w dziedzinie przedsiębiorczości i inteligentną strategią wzrostu uwzględniającą szersze wyzwania społeczne.

Połączona edycja nagrody na lata 2021–2022 skupia się wokół tematu „Przedsiębiorczość na rzecz zrównoważonej odbudowy”. Pięć innych zwycięskich regionów Unii Europejskiej to gmina Castelo Branco w Portugalii, gmina Gabrowo w Bułgarii, region Madryt w Hiszpanii, Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże we Francji i region Helsinki-Uusimaa w Finlandii.

Wyróżnione nagrodą regiony poważnie ucierpiały wskutek kryzysu, wykazując się jednocześnie wybitną umiejętnością obrócenia go w szansę na zmianę kierunku rozwoju gospodarczego. Otrzymały nagrodę KR-u jako siła przewodnia zrównoważonej odbudowy Europy. Dzięki reformom strukturalnym i inteligentnemu przydziałowi funduszy europejskich, Śląsk mógłby zapoczątkować gruntowną modernizację różnych gałęzi przemysłu, torując drogę do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, skupionej wokół silnych powiązań między uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz lokalnymi przedsiębiorstwami.

– Kluczem do odbudowy i stworzenia lokalnych miejsc pracy jest silny i zrównoważony sektor MŚP. Województwo śląskie otrzymało nagrodę za swą ambitną wizję przedsiębiorczości, która zmierza do radykalnej przemiany bazy przemysłowej. Strategia ta wspiera przedsiębiorstwa w dobie pandemii, a jej powodzenie opiera się na założeniu, że wizję regionalną można urzeczywistnić jedynie w drodze partnerstwa wszystkich podmiotów lokalnych w celu zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w Państwa regionie i w Europie – powiedział Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Przemysł ciężki tradycyjnie kształtował gospodarkę Śląska, który jest głównym ośrodkiem górnictwa i metalurgii od XIX w. Przyspieszając transformację gospodarki śląskiej, pandemia zapewniła władzom regionalnym ramy do wprowadzenia szeroko zakrojonego programu modernizacji przemysłu: strategii „Zielone Śląskie” z czynnym udziałem istotnych zainteresowanych stron, MŚP i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie skierują gospodarkę na ekologiczne tory.

– Województwo śląskie obrało sobie za ambitny cel sprawiedliwą transformację, a kryzys wywołany pandemią COVID-19 sprawia, że konieczne jest podjęcie dodatkowych, holistycznych działań poświęconych sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw. Przyznany tytuł to szansa, którą województwo śląskie w pełni wykorzysta na poziomie regionalnym, krajowym oraz na arenie międzynarodowej – powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego i członek Europejskiego Komitetu Regionów.

Czytaj więcej

Skomentuj