Zarzuty nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy przedstawiono wójtowi podpoznańskiego Suchego Lasu. Samorządowcowi grozi do 10 lat więzienia – przekazała prokuratura.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Ewa Woźniak przekazała, że wójtowi Suchego Lasu Grzegorzowi Wojterze (zgodził się na publikację danych) przedstawiono łącznie trzy zarzuty dotyczące nadużycia uprawnień i wyrządzenia szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy.

– Wójt został przesłuchany. Nie przyznał się do winy. Złożył wyjaśnienia, ale z uwagi na ich obszerność będzie wezwany ponownie i przesłuchanie będzie kontynuowane – powiedziała prokurator.

Jak dodała, zarzuty mają związek z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa złożonym dwa lata temu przez CBA. Biuro zakwestionowało wówczas zawartą przez wójta w 2014 r. 15-letnią umowę dzierżawy budynku szkoły od dewelopera, który wybudował obiekt na zlecenie gminy, za łącznie ponad 26 mln zł przez cały okres obowiązywania umowy. Według CBA, gdyby gmina wybudowała budynek ze swoich środków kosztowałoby to ponad 8,2 mln zł, a przy 15-letnim inwestycyjnym kredycie 15,6 mln zł.

Przed dwoma laty wójt Wojtera podkreślał w wywiadach dla lokalnych mediów, że w 2014 r. gminy nie było stać na budowę placówki lub sfinansowanie inwestycji z kredytu. Zaznaczał, że budynek powstał na terenie będącym własnością gminy, który został oddany w trybie przetargowym w użytkowanie wieczyste na 15 lat, zaś trzecia umowa z deweloperem dotyczy przeniesienia własności na rzecz gminy Suchy Las po 15 latach za jeden grosz. Wójt podkreślał, że przez cały okres obowiązywania umowy, to deweloper ma płacić za np. remonty budynku szkoły.

Prokurator Woźniak podała, że zarzuty przedstawione wójtowi dotyczą m.in. zawartych w 2014 r., według śledczych niekorzystnych dla gminy, umów o oddaniu gruntu w wieczyste użytkowanie, o dzierżawie, a także o przedwstępnej sprzedaży.

Jak dodała czynsz dzierżawny przez cały okres obowiązywania 15-letniej umowy wyliczono na ponad 26,3 mln zł. – Wydatki publiczne na realizację inwestycji związanej z budową szkoły podstawowej w Suchym Lesie nie były i nadal nie są wykonywane w sposób celowy, oszczędny i optymalny. Wyrządzono szkodę majątkową gminie w wysokości co najmniej 13,3 mln zł – powiedziała prokurator.

Wskazała, że w czasie śledztwa z zawiadomienia CBA dotyczącego budowy szkoły powołano biegłego, który podczas analizy dokumentów urzędowych wskazał na inne nieprawidłowości skutkujące przedstawieniem wójtowi kolejnych zarzutów.

Według śledczych, w okresie od października 2004 r. do marca 2005 r., wójt nadużył udzielonych mu uprawnień i zawarł umowę dzierżawy bez przeprowadzenia analizy ekonomicznej przez firmę zewnętrzną, czym miał wyrządzić szkodę w majątku gminy w wysokości ponad 4,5 mln zł. – Gmina posiadała swoją działkę przy basenie, ale wydzierżawiła inną dla stworzenia parkingu – opisała prokurator.

Kolejny zarzut dotyczy wyrządzenia gminie szkody majątkowej w 2010 r. w wysokości co najmniej 543 tys. zł. Wówczas, według ustaleń śledczych wójt zawarł z pewną firmą umowę dzierżawy działki na terenie Suchego Lasu. – Znów zrobił to bez przeprowadzenia odpowiedniej analizy ekonomicznej, mimo że firma ta oferowała sprzedaż rzeczonej działki oraz jeszcze innej za kwotę ponad 1 mln zł” – wskazała Woźniak.

Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera przekazał PAP, że nie zgadza się z przedstawionymi mu zarzutami, ale na tym etapie postępowania nie będzie ich komentował.

Samorządowcowi grozi do 10 lat więzienia.

Czytaj więcej

Skomentuj