Spółka Ekosystem odpowiedzialna za gospodarkę odpadami w mieście rozstrzygnęła przetarg na opracowanie koncepcji budowy zintegrowanego systemu odbioru odpadów komunalnych. Jednym z jego elementów mają być pojemniki podziemne.

Zamówienie, które będzie pierwszym krokiem do budowy całego systemu przypadło w udziale konsorcjum firm architekciPL oraz TRANS-GAZ, które za przygotowanie koncepcji otrzymają 430,5 tys. zł. Zgodnie z warunkami przetargu wykonawca będzie miał pół roku na realizację zadania. Przypomnijmy, że w ramach koncepcji przygotowane zostaną wytyczne do gromadzenia odpadów w 127 wytypowanych wcześniej lokalizacjach, które wyposażone zostaną w pojemniki podziemne, półpodziemne i osłony śmietnikowe.

Jakie będą kolejne kroki? Kiedy ruszy budowa systemu podziemnych pojemników? Na chwile obecną przedmiotem zamówienia jest jedynie opracowanie przedmiotowej koncepcji i dopiero po realizacji a przede wszystkim przeanalizowaniu całej sporządzonej przez wykonawcę dokumentacji będą podstawy do podejmowania ewentualnych kolejnych kroków dotyczących tworzenia miejsc gromadzenia odpadów z wykorzystaniem pojemników podziemnych/półpodziemnych oraz budowy osłon śmietnikowych na konkretnych lokalizacjach – wyjaśnia Rafał Krukowski z Ekosystemu.

Nie wiadomo też jeszcze ile może kosztować cała inwestycja. Spółka podkreśla, że prace związane z szacowaniem kosztów wprowadzenia całego systemu będą uzależnione od wielu czynników, przede wszystkim od ilości miejsc, w których będą techniczne i technologiczne możliwości wbudowania pojemników podziemnych oraz ich dalsza eksploatacja. – W związku z powyższym realne koszty zorganizowania miejsc gromadzenia odpadów z wykorzystaniem pojemników podziemnych/półpodziemnych oraz budowę osłon śmietnikowych będzie można wyliczyć po przeanalizowaniu całości zrealizowanego przez wykonawcę materiału objętego umową – wyjaśniają przedstawiciele Ekosystemu.

Czytaj więcej

Skomentuj