Współpracę w zakresie bezpieczeństwa, efektywności energetycznej, ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej zakłada „Porozumieniu o zrównoważonym rozwoju” podpisane przez Gminę Wrocław oraz firmy Kogeneracja i Fortum.

„Porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wspólny projekt trzech podmiotów odpowiedzialnych m.in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia: władz miasta, producenta ciepła – spółki Kogeneracja z Grupy EDF oraz dystrybutora ciepła – firmy Fortum Power and Heat Polska. Głównym celem jest zwiększenie efektywności działań realizowanych w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta.

To porozumienie to energetyczna przyszłość Wrocławia – podkreśla Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia. – Jednym z priorytetów w rozwoju miasta jest podnoszenie jakości życia. Do tych działań zalicza się troska o środowisko, dlatego podpisanie porozumienia to kolejny krok w dobrym kierunku.

Strony porozumienia uzgodniły, że wykorzystają wspólne doświadczenia w ramach funkcjonowania rynku ciepła we Wrocławiu. Koordynacja działań pozwoli na efektywne planowanie i wdrażanie projektów, odpowiadających bieżącym potrzebom wrocławian i zmieniającym się uwarunkowaniom prawnym.

Porozumienie określa cztery kluczowe kierunki współpracy: bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, środowisko i odpowiedzialność społeczną. To filary, które łączą działalność władz Wrocławia oraz producenta i dystrybutora ciepła – podkreśla Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska.

Wykorzystując potencjał wszystkich stron, będziemy mogli jeszcze efektywniej współpracować na rzecz miasta i jego mieszkańców – zaznacza Wojciech Heydel, prezes Kogeneracji.

Energetyczna przyszłość Wrocławia

W ramach bezpieczeństwa energetycznego strony porozumienia będą realizować projekty umożliwiające szerszy dostęp mieszkańców do ciepła sieciowego. Efektywność energetyczną ma z kolei poprawić m.in. edukacja w tym obszarze przedstawicieli administracji, projektantów, inwestorów i mieszkańców Wrocławia. Obszar środowiskowy to przede wszystkim współpraca na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Strony poświęcą przy tym szczególną uwagę problemowi tzw. niskiej emisji. Z kolei w ramach odpowiedzialności społecznej planują m.in. realizację wspólnych działań na rzecz promocji postaw proekologicznych.

Dynamiczny rozwój Wrocławia idzie w parze z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy korzystają z ciepła sieciowego, przyjaznego dla środowiska – mówi Mikael Lemström, prezes  Fortum Power and Heat Polska. – Działając wspólnie, możemy być skuteczniejsi i sprawiać, by Wrocław stawał się coraz lepszym miejscem do życia.

Na mocy porozumienia prezydent miasta i prezesi obu spółek utworzą radę programową. W pierwszym kroku powoła ona komitet sterujący, który zajmie się m.in. przygotowaniem „Rocznego planu współpracy”, wskazującego konkretne projekty na przyszły rok. Komitet powoła też menedżerów projektów, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj