Ponad 183 mln euro kosztował projekt “Poprawa jakości wody we Wrocławiu”, zrealizowany przez Miasto. W ramach inwestycji, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności, zmodernizowano Zakład Produkcji Wody “Na Grobli” i wybudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową na 11 osiedlach w południowo-zachodniej części miasta. Jednocześnie odtworzono nawierzchnie dróg.

Całkowita wartość projektu wynosi 183,6 mln euro, w tym dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 60,7 mln euro. Pozostała część kosztów inwestycji jest finansowana z budżetu Miasta, środków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu oraz kredytu z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Główne cele projektu to uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz poprawa jakości wody pitnej. Tym samym Wrocław spełnia dyrektywy Unii Europejskiej w tym zakresie.

W ramach Projektu zmodernizowano Zakład Produkcji Wody „Na Grobli”, z którego korzysta ponad połowa wrocławian. Dzięki nowoczesnym filtrom piaskowym i węglowym poprawiła się jakość i smak wody. W pełni odpowiada ona normom polskim i europejskim. Równocześnie zmodernizowano około 90 kilometrów wodociągów.

W ramach projektu wybudowano około 150 km kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami głównych kolektorów ściekowych Bystrzyca i Ślęza.

Inwestycja objęła ponad 200 ulic na osiedlach: Stabłowice, Złotniki, Muchobór Wielki, Oporów, Klecina, Krzyki, Partynice, Wojszyce, Ołtaszyn, Brochów i Jagodno. Dzięki rozbudowie kanalizacji i likwidowaniu szamb ścieki odprowadzane są bezpośrednio do centralnej oczyszczalni na Janówku.

W sumie wykonano:
* 150 km kanalizacji sanitarnej z kolektorami,
* 76 km kanalizacji deszczowej,
* 90 km sieci wodociągowej
* 110 km odtworzonych ulic.

źródło: wroclaw.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj