Ponad 11 tys. żab zostało uratowanych przed ryzykiem wpadnięcia pod koła samochodów w ramach Akcji Żaba. W Miliczu odbyło się oficjalne zakończenie akcji wspieranej finansowo przez wrocławski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

W tym roku wolontariusze na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy przystąpili do akcji już po raz dziesiąty. Jej celem jest ochrona migrujących płazów, które co roku giną pod kołami samochodów oraz edukacja ekologiczna dzieci.

Żaby giną masowo podczas wiosennych wędrówek do zbiorników wodnych będących miejscami ich rozrodu. W okolicach przydrożnych rowów rozstawia się siatki, tzw. spowalniacze, a za nimi umieszczane są pojemniki, do których wpadają żaby. Wolontariusze zbierają je do wiaderek i przenoszą w bezpieczne miejsca.

Corocznie ratowanych jest kilka tysięcy płazów, co ma istotne znaczenie w zachowaniu bioróżnorodności Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, obszarów Natura 2000 jak i rezerwatów przyrody ustanowionych na tym terenie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj