Do 30 kwietnia przedstawiciele kilkudziesięciu gmin województwa warmińsko-wazurskiego, które będą zaangażowane w realizację projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” podpiszą porozumienie, w którym jednoznacznie określą chęć przystąpienia do spółki realizującej inwestycję.

O szansach i zagrożeniach przedsięwzięcia rozmawiali dziś Piotr Grzymowicz Prezydent Olsztyna, przedstawiciele samorządów Warmii i Mazur, Karolina Puławska koordynator projektu w NFOŚiGW, Adam Krzyśków poseł na Sejm, Maria Sokoll z WFOŚiGW, Janusz Mikuła do niedawna podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego oraz Ryszard Szymański Prezes ZGOK Sp. z o.o. i przedstawiciele firmy consultingowej Socotec.

Obok Olsztyna do projektu zostało zaproszonych 39 samorządów regionu Warmii i Mazur. Przedsięwzięcie przewiduje utworzenie spółki, której zadaniem będzie pozyskanie dofinansowania w wysokości 55,5% kosztów całkowitych projektu z przeznaczeniem na wybudowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. W założeniu zakład ten będzie obsługiwał kompleksowo samorządy, które partycypować będą finansowo w jego utworzeniu.

Według wstępnego harmonogramu zaproponowano, by gminy, które zdecydują się partycypować w przedsięwzięciu, podpisały porozumienie o przystąpieniu do realizacji 30 kwietnia. Kolejnym krokiem będzie podjęcie przez samorządy uchwał o przystąpieniu samorządów do spółki do 31 maja. Jest to ostateczny termin wyrażenia woli przez gminy o chęci uczestnictwa w przedsięwzięciu.

źródło: olsztyn.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj