W pakiecie 3×20 określono cel dotyczący uzyskiwania ze źródeł odnawialnych 20% energii elektrycznej, począwszy od 2020 r. W warunkach krajowych najszybciej rozwijającą się gałąź wytwarzania, w oparciu o którą możliwa jest realizacja tego celu, stanowi energetyka wiatrowa. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych zakłada (w oparciu o Politykę energetyczną Polski do 2030 r.) następujące wielkości mocy i produkcji energii elektrycznej ze źródeł wiatrowych: w 2015 r. – 3540 MW (moc), 7541 GWh (produkcja), a w 2020 r. – 6660 MW (moc), 15210 GWh (produkcja). 

Pomogą Japończycy

Z powyższych liczb wynika niezwykle dynamiczny przyrost źródeł wiatrowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Za tym rozwojem musi jednakże postępować rozbudowa sieci najwyższych napięć u operatora systemu przesyłowego i sieci średniego oraz wysokiego napięcia u operatorów systemów dystrybucyjnych. Istotnym elementem, który musi być również wzięty pod uwagę, jest zmienność generacji ze źródeł wiatrowych. Zmienność ta, będąca konsekwencją warunków atmosferycznych, narzuca konieczność szukania również rozwiązań w obszarze optymalizacji przepływów w sieci i magazynowania energii elektrycznej wytworzonej przez źródła wiatrowe. Temu celowi służy wdrożenie koncepcji sieci inteligentnej, umożliwiającej integrację w KSE większego wolumenu źródeł energii odnawialnej, a do jego realizacji prowadzi zawarta 21 września 2011 r. w siedzibie PSE Operator w Konstancinie – Jeziorna umowa o współpracy z koncernem Chugoku Electric Power Co. Inc. Przedmiotem umowy jest wsparcie ze strony japońskiej procesu rozwoju przyłączania większej liczby odnawialnych źródeł energii w Polsce północnej.

W ramach umowy japońscy eksperci z Chugoku Electric Power, Mizuho Corporate Bank, Hitachi oraz naukowcy z Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) przygotują studium wykonalności wprowadzenia mocy wyprodukowanej przez OZE do sieci PSE Operator i sieci Energa-Operator.

Inicjatorem przeprowadzenia studium jest NEDO (New Energy and Industrial Technology Development Organization) – rządowa agenda Japonii, która, mając na względzie wywiązanie się Kraju Kwitnącej Wiśni z zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zadecydowała o zleceniu oraz sfinansowaniu projektu opracowania studium dla północnej części Polski. NEDO zleciło wykonanie projektu koncernowi Chugoku we współpracy z konsorcjum. Zakres studium będzie obejmował fragment obszaru sieci przesyłowej PSE Operator oraz część obszaru sieci dystrybucyjnej Energa-Operator. PSE Operator udostępni dane do analiz i ewentualnie udzieli dodatkowych informacji firmom realizującym studium na zlecenie NEDO.

Najpierw północna Polska

Wyniki projektu będą wykorzystane do wskazania kierunków działań, których dalsza realizacja umożliwi przyłączenie większej liczby odnawialnych źródeł energii w północnej części Polski. W szczególności opracowane przez Chugoku studium wykonalności będzie mogło stanowić podstawę do przyszłych inwestycji, umożliwiających przyłączenie do KSE większej liczby obiektów OZE. Inwestycje w sieć miałyby polegać na zastosowaniu technologii Smart Grid – np. stabilizatorów sieci czy też zasobników energii. Studium wykonalności ma powstać do końca lutego 2012 r.

PSE Operator pokłada duże nadzieje w rozpoczętej niedawno współpracy z japońskimi przedsiębiorstwami branży elektroenergetycznej. W przypadku uzyskania pozytywnych wyników w opracowywanym studium wykonalności PSE Operator będzie się starał wykorzystać wyniki prac i zebrane doświadczenia w pozostałych obszarach występowania źródeł generacji wiatrowej.

Podpisana umowa jest wynikiem nawiązania współpracy pomiędzy Ministerstwem Środowiska RP a japońską rządową agendą NEDO. W ramach konsorcjum Chugoku zaprosiło do współpracy Mizuho Corporate Bank, Central Research Institute of Electric Power Industry oraz Hitachi. Partnerami po stronie polskiej, poza PSE Operator, są Energa-Operator i Instytut Energetyki oddział w Gdańsku. Energa-Operator i PSE Operator udostępniają dane dotyczącej swoich sieci, natomiast rolą Instytutu Energetyki jest ich opracowywanie dla strony japońskiej. To może stworzyć w przyszłości warunki do wykorzystania zdobytego know-how do samodzielnego prowadzenia analiz pozwalających na integrację w KSE większej liczby OZE.

Realizowany z japońskimi specjalistami projekt dobrze wpisuje się w rozpoczętą współpracę z Japonią w zakresie transferu do Polski niskoemisyjnych technologii i może w przyszłości zaowocować rozszerzeniem współpracy na inne obszary, w tym również dotyczące budowy sieci inteligentnych. 

dr inż. Henryk Majchrzak, prezes PSE Operator

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj