Szykowana przez rząd zmiana ustawy związanej z lokalizacją i budową nowych wyciągów narciarskich może mieć fatalne skutki dla polskich gór – prognozują eksperci World Wide Fund for Nature.

Według organizacji nowy kształt ustawy Prawo budowlane może doprowadzić do poważnego pogorszenia się stanu środowiska w określonych miejscach. Do tej pory każda inwestycja narciarska zlokalizowana poza terenami chronionymi była zaliczana do przedsięwzięć potencjalnie oddziaływujących na środowisko. Nowa ustawa będzie umożliwiała budowę oraz funkcjonowanie wyciągów narciarskich na terenach parków krajobrazowych, bez wcześniejszego zapoznania się z możliwymi skutkami inwestycji, która może mieć negatywny wpływ na środowisko oraz ludzi, zamieszkujących pobliskie tereny. Według WWF w efekcie doprowadzi to do ogromnych zmian w naturalnym krajobrazie gór, oraz może zagrażać cennym gatunkom zwierząt, zamieszkujących polskie szczyty.

Rząd tłumaczy zmiany koniecznością likwidowania barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej. A narciarstwo cieszy się dużą popularnością pośród Polaków. Jak podkreśla WWF, w naszym kraju znajduje się jednak już 450 ośrodków narciarskich, nie ma więc potrzeby dobudowywania kolejnych. – Chęć budowania nowych stoków mija się również z celem dlatego, że Polska nie posiada odpowiedniego klimatu, który pozwoliłby na rozrost infrastruktury narciarskiej, ponieważ polskie góry są zbyt niskie, a klimat wciąż będzie się ocieplał, co nie pozwoli na sztuczne zaśnieżanie stoków – przekonują członkowie WWF.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj