Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

Konferencja online „Bezpieczeństwo w samorządach i branży komunalnej” odbędzie się 21 stycznia 2022 r. Jego organizatorem są redakcje wiodących czasopism branżowych – Wodociągów-Kanalizacji, Przeglądu Komunalnego oraz portalu Komunalny.pl.

Wydarzenie podzielono na dwa bloki tematyczne.

Pierwsza sesja poświęcona będzie m.in. cyberbezpieczeństwu, zarządzaniu ryzykiem oraz szeroko pojętemu bezpieczeństwu funkcjonowania samorządu i przedsiębiorstw komunalnych oraz dobrym praktykom związanym z tymi zagadnieniami.

W drugiej sesji uwaga zostanie skoncentrowana na bezpieczeństwie wody. Rychła implementacja dyrektywy Unii Europejskiej do polskiego prawa nałoży obowiązek sporządzania oceny ryzyka, wdrożenia systemów jakości wody czy ich monitoringu. Nowe regulacje i ich skutki już niebawem dotyczyć będą nie tylko branży wod-kan, ale wielu innych przedsiębiorstw i instytucji zarządzających tzw. obiektami priorytetowymi.

DLACZEGO WARTO? 

  • poznasz zagadnienia  i dobre praktyki związane z zarządzaniem ryzykiem i szeroko pojętym bezpieczeństwem funkcjonowania samorządu i przedsiębiorstw komunalnych,
  • dowiesz się jak będzie przebiegać transpozycja unijnej dyrektywy Drinking Water Directive 2021/2084  do polskiego prawa,
  • poznasz nowe obowiązki poprawiające jakość wody, dostęp do wody i informacji, stan techniczny infrastruktury w celu ograniczania strat wody i energii.

ADRESACI KONFERENCJI:

  • przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedstawiciele innych instytucji publicznych,
  • kadra zarządzająca przedsiębiorstw komunalnych – zakładów oczyszczania miasta i gospodarki odpadami, przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetyki, ciepłownictwa
  • biura consultingowe i inżynierskie, firmy branżowe, wykonawcze.

Szczegóły wydarzenia oraz rejestracja dostępne na stronie >> bezpieczenstwo.abrys.pl >>

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Data:
21 stycznia 2022
Strona internetowa:
https://bezpieczenstwo.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

miesięcznik “Wodociągi-Kanalizacja”

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny
Wodociągi i Kanalizacja