Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.

Zapraszamy Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pn. „Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne gospodarowanie zasobami”, która odbędzie się w dniach 02-03.07.2019 r. w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & SPA.

To już trzecie spotkanie dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym organizowane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN – Pracownię Badań Strategicznych.

Konferencja realizowana jest w ramach międzynarodowego projektu „International cooperation for Rational Use of Raw Materials and Circular Economy” finansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz prezentacja działań promujących wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w Europie w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych w obszarze gospodarki surowcami mineralnymi, a także dyskusja i przedstawienie dobrych praktyk. Proponowane rozwiązania, zgodnie z założeniami GOZ, powinny zmierzać do utrzymania w gospodarce jak najdłużej wysokiej wartości i jakości zasobów, materiałów i produktów, minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów, poprzez jak najbardziej efektywne ich zagospodarowanie. Racjonalne zagospodarowanie zasobami w świetle GOZ dotyczy wielu obszarów badawczych, dlatego tematem wiodącym będzie racjonalne wykorzystanie zasobów ze źródeł pierwotnych i wtórnych, z uwzględnieniem przewidywanych zmian społecznych i gospodarczych oraz innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Racjonalne wykorzystanie surowców mineralnych
• Sesja plenarna – wystąpienia zaproszonych gości z kraju i zagranicy
• Racjonalne wykorzystanie surowców ze źródeł pierwotnych i wtórnych
• Rola energii i surowców w rozwoju GOZ
• Surowce z odpadów – przykłady i dobre praktyki prawne i organizacyjne
• Proekologiczne rozwiązania technologiczne racjonalnego wykorzystania materiałów i odpadów
• Edukacja ekologiczna

Gospodarka o obiegu zamkniętym – metody i dobre praktyki
• Modele i wskaźniki monitorowania GOZ
• Innowacje w GOZ • Instrumenty wspierające GOZ
• Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ, platformy, bazy danych
• Dobre praktyki wdrażania GOZ

Prelegenci
Prosimy o przesyłanie propozycji referatów, które będą prezentowane na sesji plenarnej lub posterowej – tytuł i streszczenie (około 200 słów) w języku polskim i angielskim. Streszczenia będą drukowane w materiałach konferencyjnych. Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne – prezentacje mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim.

Koszty
Koszt pełnego udziału w 2 dniach konferencji – obejmującej udział w sesjach, materiały konferencyjne wraz z materiałami promocyjnymi, wyżywienie i 1 nocleg (pokoje dwuosobowe) w Hotelu Mercure Racławice Dosłońce lub w okolicy (pokoje jednoosobowe plus zapewniony transport) w zależności od dostępności pokoi wynosi 1000 zł.
Udział w konferencji bez noclegu wynosi 700 zł.

Udział w sesjach bez referatu jest bezpłatny – organizatorzy zapewniają udział w sesjach i przerwach kawowych, bez noclegów, wyżywienia i materiałów konferencyjnych. Osoby zainteresowane prosimy o rejestrację na stronie internetowej – liczba miejsc ograniczona.

Ważne daty:

  • Przesłanie streszczeń: 30.04.2019
  • Akceptacja referatów: 15.05.2019
  • Wniesienie opłaty: 31.05.2019
  • Nadesłanie finalnych wersji prezentacji: 27.06.2019
  • Przedłożenie pełnego tekstu referatu: 15.09.2019

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Start:
2 lipca 2019
Koniec:
3 lipca 2019
Strona internetowa:
http://konferencja-pan.pl/rejestracja2019/

Miejsce

Racławice

Organizator

Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN