Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.

Czy mechanizm rynku mocy wygeneruje oczekiwane sygnały inwestycyjne? Jakie jest ryzyko niezapewnienia wystarczającej mocy w systemie przed rozpoczęciem rynku mocy i na ile zostanie ono zredukowane poprzez aukcje? Jak pakiet zimowy wpłynie na ustawę o rynku mocy i proces jej notyfikacji?

Zapraszamy do udziału w seminarium Rynek mocy – możliwości, obowiązki, strategie, które odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Warszawie.

Celem rynku mocy (capacity market) jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Obecnie funkcjonujący jednotowarowy rynek energii nie zapewnia wystarczających sygnałów inwestycyjnych dla budowy lub utrzymania i modernizacji wymaganych mocy. Stosowane usługi systemowe są niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w perspektywie średnio- i długoterminowej, a także przy równoczesnym zaistnieniu kilku przyczyn ograniczenia mocy w systemie. Zdaniem wielu ekspertów rynek mocy jest niezbędny w celu przeciwdziałania braku mocy w KSE poprzez rozwiązanie problemu brakujących przychodów.

Procedowana w sejmie ustawa określa organizację rynku mocy oraz zasady świadczenia usługi pozostawania w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i dostarczania tej mocy do systemu w okresach zagrożenia. Towarem na rzeczonym rynku będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenia za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem jej dostarczenia w okresach napiętego bilansu mocy (tzw. okresach zagrożenia), czyli w sytuacjach, gdy zachodzi ryzyko, że mogą wystąpić problemy z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli:

– koncernów energetycznych (wytwarzanie, przesył, dystrybucja, obrót, R&D)

– przemysłu energochłonnego

– rządu i organów administracji

– firm doradczych i kancelarii prawnych

– podmiotów finansujących inwestycje energetyczne

– instytucji naukowo-badawczych

Zachęcamy do skorzystania z naszego doświadczenia i wiedzy współpracujących z nami ekspertów oraz możliwości nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

 

Szczegóły

Kategoria
ENERGIA
Data:
21 listopada 2017
Strona internetowa:
http://cbepolska.pl/pl/rynek-mocy.html

Miejsce

Warszawa

Partnerzy wydarzenia

Czysta Energia