Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

  • To event minęło.
425zł

Sprawdź stronę wydarzenia

Zapraszamy na pierwszy wykład i warsztaty z cyklu

Systemy zaopatrzenia w wodę – aktualne wyzwania
dla sektora wodociągowego

Temat pierwszego spotkania:

Wyzwania dla sektora wodociągowego wynikające z dyrektywy 2020/2184.

Podczas wykładu i warsztatów Prowadząca zajmie się:

– Europejską inicjatywą obywatelską „Right2Water” jako bodźcem
do zmian dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi

– Oceną sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT)
dyrektywy 98/83/WE
– identyfikacją 4 obszarów wymagających zmian z regulacjach
prawnych dotyczących dostaw wody do konsumenta

– Zarządzaniem ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę

A) obszar zasilania,

B) system zaopatrzenia w wodę,

C) wewnętrze systemy wodociągowe

– Standardami jakości i punkty zgodności,

– Minimalnymi wymogami w zakresie chemikaliów
i materiałów stosowanych
do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

– Rolą procesu monitorowania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi – zakres i znaczenie,

– Poprawą dostępu do wody oraz informacji o funkcjonowaniu
systemu zaopatrzenia wodę -interpretacja artykułów 16 i 17 DWD,

– Oceną gotowości gmin i branży wodociągowej do realizacji obowiązków i zadań wynikających z Dyrektywy 2020/2184
– Programem Inwestycyjnym w zakresie poprawy jakości
i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Ministerstwo Infrastruktury z czerwiec 2021

Dołącz do nas!

Kontakt

Robert Gorczyński Koordynator szkolenia

r.gorczynski@abrys.pl

Szczegóły

Kategoria
WODA I ŚCIEKI
Data:
12 kwietnia 2024
Koszt:
425zł
Strona internetowa:
https://wodkan.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

Abrys

Partnerzy wydarzenia

Portal Komunalny
Wodociągi i Kanalizacja