Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

Wydarzenie jest cykliczną ogólnopolską konferencją naukową, której tegorocznym tematem przewodnim jest – Architektura krajobrazu wobec zagrożeń współczesności. Poświęcona będzie licznym zagrożeniom, przed którymi obecnie stajemy, co wymaga szukania dróg przeciwdziałania ich skutkom, bądź ograniczania ich wpływu na krajobraz.

Temat XXIV Forum Architektury Krajobrazu poświęcony jest zagrożeniom dotyczącym funkcjonowania i jakości krajobrazu. Liczne zagrożenia przed którymi obecnie stajemy, wymagają szukania dróg przeciwdziałania ich skutkom, bądź ograniczenia ich wpływu na krajobraz. Mogą one dotyczyć różnych aspektów związanych z krajobrazem:
• problemów środowiskowych (zmiany klimatyczne, deficyt wody, utrata bioróżnorodności),
• jakości wizualnej i percepcji krajobrazu (instalacje OZE w krajobrazie, skutki nadmiernej i niekontrolowanej urbanizacji),
• aspektów społecznych funkcjonowania krajobrazu (nierówny dostęp do dobrej jakości środowiska i zieleni jako elementu krajobrazu, nadmierne obciążenie ruchem turystycznym wartościowych krajobrazów).

Interesującymi kierunkami rozważań, którymi zamierzamy się zająć są zarówno analizy i ocena opisanych wyżej zjawisk jak i rozważania dotyczące sposobu rozwiązywania związanych z nimi problemów.

Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków: architektów krajobrazu, architektów, urbanistów, geografów, planistów przestrzennych, ekologów, inżynierów środowiska, którym bliska jest tematyka krajobrazu i których działania mają wymierny wpływ na krajobraz.

Szczegóły

Kategoria
ZIELEŃ MIEJSKA
Start:
1 grudnia 2022
Koniec:
2 grudnia 2022
Strona internetowa:
https://puls.edu.pl/patronat-honorowy/udzia-w-komitecie-honorowym-rektora-upp/ogloszenia/dmik/xxiv-forum-architektury

Miejsce

ONLINE

Organizator

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partnerzy wydarzenia

Zieleń Miejska