Ładowanie Wydarzenia

« Powrót do Kalendarium

 • To event minęło.
399zł

Zapraszamy na szkolenie online!

Sprawdź stronę wydarzenia

Obok ciążącego na gminach obowiązku kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca już ponad 4 lata temu dodatkowo zobligował wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do prowadzenia co najmniej raz na dwa lata kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Bierność samorządów będzie miała swoje konsekwencje w przypadku kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska, bowiem zagrożona jest administracyjną karą pieniężną.

Do sprawowania skutecznego nadzoru niezbędne jest zgłębienie wiedzy na temat przepisów regulujących kwestie kontroli, obowiązków samorządów jako organów kontroli, a także nabycie umiejętności prawidłowego jej przeprowadzenia, ustalenia stanu faktycznego i właściwego jego udokumentowania.

Szkolenie pozwoli Państwu na poszerzenie wiedzy we wszystkich tych obszarach i zagwarantuje skuteczność w praktyce. Dodatkowo w ramach szkolenia otrzymają Państwo materiały wraz z wzorami dokumentów do wykorzystania w kontroli i po niej, co z pewnością będzie ułatwieniem w realizacji tego niełatwego zadania.

PROGRAM SZKOLENIA

Główne pytania, na które odpowiedzi będzie można poznać podczas szkolenia

 • Jakie przepisy regulują kwestie kontroli podmiotów obsługujących gminy w zakresie odbioru odpadów przez samorządy?
 • Jakie są obowiązki samorządów w obszarze gospodarki odpadowej jako organów kontrolnych?
 • Jak prawidłowo ustalić i udokumentować stan faktyczny oraz przeprowadzić kontrolę podmiotu odbierającego odpady?
 • Czy organy samorządowe posiadają uprawnienia do kontroli w zakresie gospodarki odpadami oraz jakie przepisy regulują te kwestie?
 • Jakie są prawa i obowiązki organów oraz podmiotów kontrolowanych przez samorządy?
 • W jaki sposób powinna przebiegać kontrola, jakie są jej etapy oraz na co zwrócić uwagę?
 • Jakie dokumenty należy przygotować przed, w trakcie i po kontroli? (wzory dokumentów zostaną udostępnione po szkoleniu)
 • Jakie są procedury przy stwierdzeniu porzucenia odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania?
 • Przestępstwa przeciwko środowisku – jak wygląda aktualny katalog kar?
 • Porzucanie odpadów na terenie gminy – czy można temu skutecznie zapobiec?

Zdobyta podczas webinarium wiedza pomoże Państwu w:

 • uporządkowaniu i poszerzeniu informacji w zakresie praw i obowiązków organów samorządowych w zakresie kontroli w obszarze gospodarki odpadowej
 • skutecznym i sprawnym przeprowadzeniu kontroli,
 • podniesieniu świadomości na temat konsekwencji braku weryfikacji podmiotów planujących nowe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami (problem porzucania odpadów)

Zarejestruj się na szkolenie online

Szczegóły

Kategoria
GOSPODARKA ODPADAMI
Data:
22 kwietnia 2024
Koszt:
399zł
Strona internetowa:
https://kontroleodpadow.abrys.pl/

Miejsce

ONLINE

Organizator

Abrys

Partnerzy wydarzenia

Przeglad Komunalny
Portal Komunalny