Rosnące zainteresowanie problematyką utrzymania terenów zieleni w mieście oraz wymiana doświadczeń doprowadziły do kontynuowania Międzynarodowej Konferencji Zieleń Miejska Katowice. V edycja wydarzenia rozpocznie się już jutro (11 czerwca) w Miejskim Domu Kultury „Bogucice-Zawodzie”.

Podczas dwudniowej konferencji przewidziano wystąpienia gości z Czech, Słowacji, Francji, a także pracowników naukowych z polskich uczelni (Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, SGGW w Warszawie).

Program uwzględnia także pokaz terenów zieleni miejskiej Katowic, wystąpienia prelegentów instytucji oraz firm zajmujących się zielenią, lasami, przyrodą oraz pokaz sprzętu specjalistycznego do utrzymania terenów. Podczas konferencji zostaną wystawione postery z prezentacjami prac pracowników naukowych oraz studentów (Uniwersytetów: Śląskiego, Łódzkiego i Przyrodniczego we Wrocławiu).

W ramach spotkania odbędzie się również panel dyskusyjny „Właściwa ochrona roślinności podczas inwestycji – oczekiwania i rzeczywistość”, przygotowany przez redakcję miesięcznika „Zieleń Miejska”. Oprócz chęci wymiany doświadczeń, organizatorzy – Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach – chcieliby także “zmienić stereotyp naszego miasta postrzeganego jako aglomerację wyłącznie przemysłową, pozbawioną zorganizowanej zieleni”.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa.

Wydarzeniu patronuje ogólnopolski miesięcznik „Zieleń Miejska”.

Pliki do pobrania

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj