W Jaśle rozpoczyna się wymiana 1495 zużytych opraw lamp ulicznych. Pozwoli to na efektywniejsze oświetlenie ulic przy mniejszym zużyciu prądu. Dzięki modernizacji oświetlenia miasto oszczędzi rocznie ok. 800 tys. zł.

Jasło przystąpiło do realizacji projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Jasła” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”. Wartość projektu wynosi 2,8 mln zł, z czego dofinansowanie to 1,2 mln zł.

W ramach programu stare, zużyte oprawy oświetleniowe zostaną wymienione na nowe, energooszczędne. Energooszczędne lampy będą potrzebować o 350 kW mniej mocy. Z kolei redukcja zużywanej mocy wpłynie na czystość powietrza, bo spadnie emisja dwutlenku węgla o około 1116 Mg/rok.

– Realizacja tego programu to jeden z elementów kompleksu działań, jakie podjęliśmy w trosce o nasze środowisko, a także w ramach gospodarnego zarządzania energią. Wystarczy wspomnieć tu jeszcze o wymianie starego oświetlenia w szkołach i przedszkolach, termomodernizacji obiektów czy o odnawialnych źródłach energii – solarach, które obecnie są montowane na terenie Jasła. Miasto prowadzi również zadania obejmujące zmianę taryf, dostosowanie ich do realnych potrzeb i ograniczenie zamówionej mocy w obiektach użyteczności publicznej oraz w oświetleniu – wylicza Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj