Rada Miasta Gdańska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów, rejon ulicy Stągiewnej i ulicy Chmielnej.

Wyspa Spichrzów to jedno z najatrakcyjniejszych miejsc inwestycyjnych w Gdańsku. Północny cypel Wyspy zagospodarowany zostanie, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, przez spółkę celową, która powołana zostanie jeszcze w tym roku. Partnerem Miasta, który wespół z nim przywróci życie tej prestiżowej części Gdańska (doszczętnie zniszczonej w 1945 roku) jest firma Polnord SA.

Miasto etapowo wniesie do spółki aportem grunt (2,6 ha), którego wartość oszacowano na 59 mln zł, zaś Polnord SA – partner miasta – wkład pieniężny w tej samej wysokości. Polnord zobowiązał się do wybudowania poprzez spółkę celową projektu, w tym Muzeum Bursztynu, infrastruktury technicznej (drogi, instalacje) oraz do zapewnienia finansowania zewnętrznego inwestycji.

Uchwalony 28 października plan opracowany został w duchu zwycięskiej koncepcji pracowni architektonicznej MAT Sp. z o. o., wyłonionej konkursie urbanistyczno-architektonicznym na zagospodarowanie tego unikalnego miejsca. Wyeksponowanie frontu wodnego, stworzenie nadwodnego publicznego ciągu pieszego wokół cypla wzdłuż Starej i Nowej Motławy, podziemny ogólnodostępny parking na 500 miejsc postojowych, punkt widokowy w najbardziej wysuniętym na północ fragmencie cypla, wyposażenie terenu w atrakcyjne usługi, przywracanie historycznych nazw nowym obiektom wznoszonym w miejscu spichlerzy historycznych – to niektóre z wytycznych projektu planu. Plan powstał w uzgodnieniu z pomorskim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Początek prac przewiduje się na III/IV kwartał 2011. Muzeum Bursztynu powstanie w latach 2012-2013. Cały projekt będzie ukończony prawdopodobnie w IV kwartale 2014 roku. Przewidywany koszt projektu: 450 mln zł.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj