Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku zakupiło w drodze przetargu nieograniczonego system informatyczny Xpertis firmy Macrologic S.A. Kontrakt realizuje BiCom Sp. z o.o. ze Słupska.

Przedmiotem umowy jest dostarczenie, instalacja i wdrożenie w zakresie użytkowania i obsługi licencjonowanego oprogramowania modułowego ERP do zarządzania.
 
Wdrożenie systemu obejmuje obszary: finansowy w tym: finanse i księgowość, środki trwałe, bankowość elektroniczną, rozliczenia kasowe, sprawozdawczość księgową i informację finansową; logistykę; zarządzanie narzędziami wydawanymi pracownikom; obsługę umów i zgłoszeń wraz z gospodarką remontową. Głównym celem implementacji systemu jest skuteczniejsze planowanie oczyszczania i wywozu odpadów komunalnych oraz zarządzanie rozliczeniami z kontrahentami.

Wprowadzenie systemu ERP wspomoże pracę PGK w obszarze zarządzania logistyką wywozów odpadów i recyclingu, których 66 tys. ton trafiło na wysypiska w Bierkowie w 2008 r. Część surowców składowanych jest odzyskiwana i liczba ta ciągle rośnie. Jak wynika w danych za 2008 do powtórnego przerobu trafiło 4 245 tys. kg: tworzyw sztucznych, szkła gospodarczego, makulatury, metali kolorowych, złomu i drewna. Zakończenie wdrożenia planowane jest na koniec października br.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest spółką miejską, której wszystkie udziały objęte są przez Gminę Miejską Słupsk. Spółka powstała w 1992 roku w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego. Obecnie w PGK zatrudnia blisko 300 pracowników.

Spółka realizuje zadania własne Gminy Miejskiej Słupsk o charakterze użyteczności publicznej w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowania i unieszkodliwiania odpadów, których celem jest nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia powszechnie dostępnych usług. Spółka PGK świadczy usługi wywozu nieczystości stałych na podstawie umów zawartych z osobami fizycznymi (indywidualni zleceniodawcy) lub osobami prawnymi (przedsiębiorstwa) działającymi na terenie miast: Słupsk i Ustka oraz gmin: Słupsk, Kobylnica, Damnica, Dębnica Kaszubska, Smołdzino i innych. W ciągu roku PGK Słupsk obsługuje rocznie blisko 19 tys. klientów. Jednym z założeń prowadzonego wdrożenia systemu Xpertis jest integracja bazy kontrahentów oraz ujednolicenie wszystkich umów. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj