Dokument „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” udziela odpowiedzi na najważniejsze wyzwania stojące przed krajową energetyką w najbliższych dziesięcioleciach – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka prezentując założenia zmodyfikowanej strategii energetycznej kraju.

Nowa „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” (PEP2040) została oparta na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zeroemisyjnym systemie energetycznym oraz dobrej jakości powietrzu. Jak podkreślił M. Kurtyka, Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższym 20-leciu. Nie tylko dlatego, że tego wymaga zielona transformacja, ale również z tego powodu, iż gospodarka musi mieć bezpieczne źródło produkcji energii elektrycznej, także takie, które jest niezależne od warunków pogodowych.

– Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zaktualizowana PEP2040 uwzględnia to w swoich założeniach, na równi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii koronawirusa, stabilnego rynku pracy, trwałego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności – uważa M. Kurtyka.

Według planów, w 2040 r. ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną rolę odegra w tym procesie wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Będą to dwa strategiczne nowe obszary i gałęzie przemysłu, które zostaną zbudowane w Polsce.

Szef resortu klimatu zwrócił także uwagę, że równolegle do wielkoskalowej energetyki, rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska – oparta na lokalnym kapitale.

– W ostatnim czasie kołem zamachowym rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce stała się fotowoltaika, która jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE, co związane jest z postępującym spadkiem kosztów i systemem wsparcia – uważa M. Kurtyka dodając, że transformacja wymaga zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

PEP2040 jak kompas

„Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” to jedna z dziewięciu strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Dokument wskazuje kierunki, w których zmierzać będzie polski sektor energetyczny. PEP2040 będzie kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

W pierwszej kolejności dokument ten musi zostać przekazany pod obrady Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, któremu przewodniczy minister funduszy i polityki regionalnej. Następnie dokument będzie podlegać zaopiniowaniu przez MFiPR. Kolejnym krokiem będzie przekazanie dokumentu na ścieżkę rządową w ramach komitetów w KPRM – tj. Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, stałego Komitetu Rady Ministrów oraz do przyjęcia przez Radę Ministrów. Projekt PEP2040 zostanie opublikowany po uzyskaniu pozytywnej opinii KKPR i MFiPR.

Czytaj więcej

Skomentuj