Ponad rok trwała wymiana korespondencji między Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach a Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach w kwestii wydania warunków zabezpieczenia drzew na czas planowanej przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej.

Nawet gruntowny remont chodnika lub ścieżki rowerowej to zwykle zadanie realizowane w miarę szybko. Tam jednak, gdzie w grę wchodzi bezpośrednie sąsiedztwo przeznaczonej do przebudowy nawierzchni z chronioną zabytkową zielenią – tak jak w przypadku ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lip przy ul. Mickiewicza w Gliwicach – prace trzeba prowadzić inaczej: zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków, ostrożniej, etapami.

W przypadku tego rodzaju inwestycji wyjątkowo czasochłonna jest już sama procedura pozyskiwania poszczególnych dokumentów.

Długotrwała korespondencja w sprawie drzew

Wymiana korespondencji między Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach a Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach w kwestii wydania warunków zabezpieczenia drzew przy ul. Mickiewicza na czas planowanej przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej trwała rok.

– W ubiegłym roku dwukrotnie kierowaliśmy do ŚWKZ pisma w tej sprawie. W tym roku było podobnie. Ostatecznie, z początkiem września Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wydał wstępne warunki realizacji zadania, które prowadzone będzie przy zespole zieleni zabytkowej na Mickiewicza. Są one niezbędne dla przyszłego projektanta prac w tym miejscu, który ujmie je w projekcie budowlano-wykonawczym – wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

O czym będzie musiał pamiętać projektant? Zgodnie z wytycznymi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace ziemne w sąsiedztwie lip powinny być prowadzone ręcznie, aby by nie naruszyć struktury korzeni stabilizujących zabytkowe drzewa. W trosce o ich przyszły stan ŚWKZ zaleca również wykorzystanie docelowo systemów antykompresyjnych zapobiegających nadmiernemu „zbijaniu się” gleby pod nawierzchniami utwardzonymi (najlepiej przepuszczalnymi dla wody, np. mineralnymi stabilizowanymi żywicami) i zwężenie ciągu chodnika oraz ścieżki rowerowej.

Wytyczne te powinny znaleźć się w uzupełniającym dokumentację projektową „programie ochrony drzew podczas prac budowlanych”, uwzględniającym ochronę koron, pni oraz systemów korzeniowych drzew.

Termin robót poznamy po…

– Z uwagi na wytyczne konserwatorskie i zabytkowy charakter drzew w alei przy Mickiewicza prace przy przebudowie ciągu pieszo-rowerowego będą z całą pewnością bardzo kosztowne i prowadzone etapami – zwraca uwagę Jadwiga Jagiełło-Stiborska. – Termin wykonania robót będzie znany dopiero po zakończeniu prac projektowych i wyłonieniu ich wykonawcy. Do tego czasu nawierzchnia alei będzie stale monitorowana, a wszelkie jej ubytki będą doraźnie zabezpieczane i naprawiane. Będziemy reagować jak najszybciej – dodaje rzecznik prasowy ZDM.

 

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Należy wspomnieć, że ZDM planował wyciąć piękne drzewa, aby poszerzyć jezdnię. Zaznaczę , że ruch jest tu mały, wypadki się tu nie zdarzają. W międzyczasie konserwator wydał decyzję o wpisie alei lipowej, założonej jeszcze w przedwojennych Gliwicach, do rejestru zabytków. ZDM dwukrotnie odwoływał się od tej decyzji, ale w końcu poległ. Wzdłuż wielu ulic straszą kikuty uschniętych drzew, ale tych jakoś gliwicki ZDM nie widzi.

Skomentuj