Blisko 159 mln zł unijnego dofinansowania dla projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”- umowa w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko została podpisana 10 listopada w Warszawie.

Wśród zadań, które zostaną zrealizowane przewidziano m.in. odbudowę wałów przeciwpowodziowych na długości 44,53 km (rzeka Wisła i Tuga), a także budowę stacji pomp oraz przebudowę trzynastu obiektów tego typu.

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gdańskiego Węzła Wodnego, poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed zagrożeniem pochodzącym od rzeki Wisły i Zalewu Wiślanego, zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wewnątrz obszaru Żuław Wiślanych oraz pozwoli na zbudowanie systemu monitoringu ryzyka powodziowego Żuław Wiślanych.

Eko lokator Toruń

Całkowita wartość projektu wynosi 189,86 mln zł. Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności określono na poziomie 158,7 mln zł.

Umowę podpisali Mariusz Nierebiński – Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Władysław Jan Majka – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj