Blisko 159 mln zł unijnego dofinansowania dla projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”- umowa w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia z Programu Infrastruktura i Środowisko została podpisana 10 listopada w Warszawie.

Wśród zadań, które zostaną zrealizowane przewidziano m.in. odbudowę wałów przeciwpowodziowych na długości 44,53 km (rzeka Wisła i Tuga), a także budowę stacji pomp oraz przebudowę trzynastu obiektów tego typu.

Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gdańskiego Węzła Wodnego, poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe przed zagrożeniem pochodzącym od rzeki Wisły i Zalewu Wiślanego, zwiększy bezpieczeństwo przeciwpowodziowe wewnątrz obszaru Żuław Wiślanych oraz pozwoli na zbudowanie systemu monitoringu ryzyka powodziowego Żuław Wiślanych.

Całkowita wartość projektu wynosi 189,86 mln zł. Dofinansowanie unijne z Funduszu Spójności określono na poziomie 158,7 mln zł.

Umowę podpisali Mariusz Nierebiński – Dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku oraz Władysław Jan Majka – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj