Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w części zachodniej Aglomeracji Krzymów” w formie pożyczki zwrotnej podpisano w siedzibie WFOŚiGW w Poznaniu.

Koszty całkowite Projektu wynoszą ponad 14,4 mln zł. Fundusz dofinansuje to przedsięwzięcie kwotą 6,46 mln zł co stanowi 46,57% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach budowy kanalizacji sanitarnej powstaną ponad 32 km połączeń (kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i przykanaliki). Do kanalizacji podłączonych zostanie 3739 mieszkańców. Ukończenie projektu zaplanowano na koniec 2013 r.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Środowisko przyrodnicze" Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie ze środków EFRR wynosi 7 648 950,72 zł.

źródło: wfosgw.poznan.pl 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj