Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie zaprasza samorządy do udziału w konkursie „Zachodniopomorski Lider Ekologii”.

Celem konkursu jest docenienie działalności w zakresie  ochrony środowiska poprzez wyłonienie gmin charakteryzujących się największą aktywnością i osiągnięciami w działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz budowania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Konkurs obejmuje swoim zakresem przedsięwzięcia inwestycyjne oraz nieinwestycyjne  sprzyjające ochronie środowiska w obszarze: gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i edukacji ekologicznej za okres lat 2009-2010 r.  

Termin składania materiałów konkursowych został wyznaczony do dnia 30 listopada 2011 r.

Więcej informacji na stronie wfos.szczecin.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj