W Szczecinie podpisano dziewięć umów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbiórki, segregacjii wywozu odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Obecnie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” realizowanych jest 59 umów, które zostały zawarte w ubiegłym roku. Ich łączna wartość dofinansowania wynosi blisko 94 miliony złotych. – W tym roku planujemy zawrzeć 60 umów na kwotę ponad 78 milionów złotych. Spośród nich 43 projekty dotyczą gospodarki wodno-pściekowej; 13 pomoże stworzyć system zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, a 4 projekty dotyczyć będą wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych – mówi Łukasz Myśliwiec, Dyrektor Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Gmina Świdwin – „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Bierzwnicy, Lekowie i Oparznie, gm. Świdwin" – dotacja: 1 501 171 złotych,

Gmina Sławno – „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bobrowice i Rzyszczewo, gm. Sławno" – dotacja 2 097 195 złotych,

Gmina Szczecinek – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Żółtnica wraz z przesyłem do m. Omulna wraz z przepompowniami P1,P2,PG1,PG2,PG3,PPZ, z punktem zlewnym i zasilaniem energetycznym" – dotacja: 2 821 615 złotych,

Gmina Maszewo – „Budowa sieci wodociągowej od miejscowości Dobrosławiec do miejscowości Radzanek" – dotacja: 119 431 złotych,

Gmina Polanów – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej wieś Dadzewo, Jacinki i część Polanowa (ulice: Korczaka, Świerczewo, Klonowa, Lipowa, część Koszalińskiej) oraz budowa sieci wodociągowej w Polanowie przy ulicy Sławieńskiej oraz sieci wodociągowej Gilewo-Rosocha" – dotacja: 2 560 000 złotych,

Gmina Karnice – „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie rurociągów tłocznych i przepompowni ścieków na terenie m. Karnice oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami do budynków mieszkalnych oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Mojszewo i Cerkwica" – dotacja: 613 279 złotych,

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji – „Zakup pojazdu specjalnego do selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Mielno" – dotacja: 146 250 złotych,

Gmina Stara Dąbrowa – „Organizacja selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Stara Dąbrowa” – dotacja: 32 651 złotych,

Gmina Postomino – „Montaż solarnych lamp ulicznych w miejscowości Pieńkówko w gm. Postomino" – dotacja 124 419 złotych.

źródło: um-zachodniopomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj