Czerwiec dla ZUT w Gdańsku stał pod znakiem remontu instalacji, natomiast lipiec to okres ponownego rozruchu i powrotu do pełnych mocy przerobowych. Z kolei w sierpniu rozpoczęły się po planowanej przerwie pierwsze wyładunki odpadów z kompostowni. Zaawansowane są także przygotowania do modernizacji systemu odgazowania kwater.

Wszystkie etapy remontu wdrażane są terminowo. Współpraca z niemieckim wykonawcą, firmą Eggersmann przebiega sprawnie. – Obecnie trwają prace regulacyjne, które mają optymalizować działanie sortowni i kompostowni. Przestój wykorzystaliśmy na sprzątanie naszego terenu i sąsiedztwa oraz szeroką gamę prac porządkowych i konserwacyjnych. Odpady były i są przyjmowane przez Zakład bez zakłóceń – wyjaśnia Wojciech Głuszczak, prezes miejskiej spółki. Za kilka tygodni będzie można ocenić na ile remont wpłynął na efektywność pracy instalacji.

Warto przypomnieć, że Zakład w czasie przestoju pozbywał się odpadów najbardziej uciążliwych zapachowo – czyli mokrych, przekazując je firmie zewnętrznej wybranej w postępowaniu przetargowym. Obecnie trwają już pierwsze wyładunki odpadów z kompostowni po ponownym jej uruchomieniu. – Rozruch hali kompostowania i wznowienie prac na placu dojrzewania kompostu mogą generować zwiększone uciążliwości, o czym staramy się informować, uprzedzać. Z myślą o okolicznych mieszkańcach, w miarę możliwości prowadzimy stopniowe zapełnianie placu. Jak dotąd nie odnotowaliśmy nasilenia problemu odorów – dodaje Wojciech Głuszczak.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Po remoncie, kolejnym celem jest sprawne przeprowadzenie modernizacji systemu odgazowania kwater. Co prawda działa on bardzo dobrze i w minionym roku Zakład pobrał rekordowe 6 mln m3 biogazu, ale by utrzymać wysoki poziom odzysku należy istniejącą sieć modernizować i rozwijać o nowe elementy. – W ten sposób znacząco ograniczamy emitowanie tego przykrego zapachu w kierunku osiedli. Uzyskaliśmy właśnie pozwolenie na modernizację odgazowania i zgodnie z planem zamierzamy jesienią przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych – zapowiada zastępca dyrektora ds. technicznych w ZU, Maciej Jakubek. Biogaz, wydzielający się ze składowiska, jest zasysany i kierowany do bioelektrowni, a tam z kolei przerabiany na prąd oraz ciepło (pochodzące z odnawialnego źródła energii).

W kolejnych latach planowane jest dalsze ograniczenie uciażliwości pochodzących z placu dojrzewania kompostu. Opuszczający kompostownię kompost będzie kierowany do hermetycznej hali, w której – zamiast na odkrytym placu – będzie prowadzony proces dojrzewania. Zakład zgłosił już ten projekt do Wojewódzkiego Planu Inwestycyjnego.

Czyste Miasto Gdańsk logo

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj