W piątek, 4 września, odbyła się uroczystość zamknięcia Kontraktu na roboty pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”. To kolejny element realizacji „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska, projektu współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności.

„Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska” realizowany jest wspólnie przez trzy samorządy: Miasto Słupsk oraz gminy wiejskie Słupsk i Kobylnica. Całkowity koszt wynosi ponad 20 mln euro. Unia Europejska dofinansowuje zadanie w wysokości ok. 70%, jednak nie więcej niż 13,7 mln euro. Beneficjentem tych środków jest spółka „Wodociągi Słupsk”. Zakończenie Projektu nastąpi w przyszłym roku.

źródło: Wodociągi Słupsk

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj