“Zakręć Kran” to symboliczne hasło nowej kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Środowiska. Jej celem jest zwrócenie uwagi Polaków na to, że zmieniając swoje codzienne przyzwyczajenia nie tylko będą bardziej proekologiczni, ale też zmniejszą swoje wydatki

Zadaniem kampanii jest zachęcenie internautów do podejmowania w życiu codziennym decyzji, które ograniczą szkodliwy wpływ działań człowieka na środowisko naturalne, m.in. do efektywnego wykorzystywania zasobów oraz właściwego korzystania z urządzeń. Projektowi została dedykowana specjalna strona internetowa www.zakreckran.pl. Dodatkowym punktem komunikacji jest portal społecznościowy Facebook, na którym uruchomiony został profil Drużyny AAA+ (http://www.facebook.com/druzynaAAAplus)

W skład Drużyny wchodzą postaci reprezentujące żywioły: Aqua – symbolizująca wodę, Art – uosabiający ziemię, Air – bohater związany z powietrzem oraz Alam – wiewiórka, odnosząca się do flory i fauny. Postacie te będą obecne nie tylko w sieci. Będzie można je wkrótce spotkać na ulicach miasta, którego mieszkańcy najwięcej razy „zakręcą” wirtualny kurek na stronie www.zakreckran.pl. Drużyna AAA+ będzie rozdawać specjalne ekoupominki.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

– Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej to doskonała okazja, aby poruszyć kwestie związane z racjonalizacją korzystania z zasobów naturalnych. Promując te zagadnienia, chcemy mówić prostym językiem, aby trafić również do młodszych odbiorców. Chcemy przekonać wszystkich Polaków, że bycie ekologicznym jest trendy i się opłaca a poruszane podczas Prezydencji tematy mogą mieć wpływ na życie każdego z nas – mówi Karolina Kulicka, dyrektor Departamentu Edukacji Ekologicznej
z Ministerstwa Środowiska.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj