W Legnicy podwyższono stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. Do tej pory cena za usługi komunalne wynosiła 11,43 zl, ale już od 23 maja 2020 r. opłata wyniesie 11,83 zł za metr sześcienny wody i będzie coraz wyższa w kolejnych latach.

W Legnicy podwyższono stawki za wodę i odprowadzanie ścieków. Do tej pory cena za usługi komunalne wynosiła 11,43 zl, ale już od 23 maja 2020 r. opłata wyniesie 11,83 zł za metr sześcienny wody. Nowy cennik przewiduje coroczne zwiększanie stawki o 1,62 zł za metr sześcienny wody w ciągu trzech lat.

Do 2017 r. propozycje wysokości opłat za wodę i ścieki zgłaszane przez Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nadzorował prezydent Legnicy, a następnie były one opiniowane przez radę miejską.

Na skutek nowelizacji ustawy w sprawie ustalania wysokości taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, politykę cen za wodę i ścieki w Polsce reguluje Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, które weryfikuje zmiany taryf proponowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe.

Czytaj więcej

Skomentuj