Zbliża się kolejna edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon. Wydarzenie, które służy podnoszeniu jakości środowiska w naszym kraju organizuje firma Abrys.

Envicon to impreza na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń poświęconych ochronie środowiska –­ mówi Magdalena Dutka, prezes zarządu firmy Abrys, organizatora kongresu. W tym roku odbędzie się jego dziewiętnasta edycja. Envicon zostanie zorganizowany na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach 26-27 października.

Program wydarzeń

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Podczas tegorocznej edycji poruszane będą tematy związane z gospodarką odpadami – szczególnie zagadnienia dotyczące instalacji MBP oraz termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Nie zabraknie też wystąpień z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, poświęconych m.in. efektywności systemów wodociągowo-kanalizacyjnych. Wspólnie z przedstawicielami europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych EurEau będą omawiane także europejskie modele gospodarki wodno-ściekowej. Z kolei we współpracy z przedstawicielami Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce zostanie zorganizowane seminarium dotyczące europejskich korytarzy transportowych w kontekście wyzwań środowiskowych. Zagadnieniom tym będzie poświęcony pierwszy dzień Kongresu (26 października).

Drugiego dnia (27 października) odbędzie się seminarium pt. „Nasze zasoby są policzone”, zorganizowane przez europejskie stowarzyszenie European Environmental Bureau (EEB). Równolegle będzie toczyć się sesja dotycząca innowacji w ochronie środowiska oraz idei powstawania klastrów w branży. Podczas Kongresu odbędzie się łącznie aż siedem paneli dyskusyjnych, stanowiących doskonałą okazję do omówienia kluczowych dla branży tematów.

Na rzecz środowiska

Do udziału w tegorocznym Kongresie zaproszono przedstawicieli wielu międzynarodowych organizacji działających na rzecz środowiska. Swój udział w obradach potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. środowiska w Komisji Europejskiej – Georges Kremlis.

Organizując to wydarzenie od wielu lat zaobserwowałam, że roku na rok zainteresowanie tematem ochrony środowiska rośnie. Każdego roku gościmy coraz więcej uczestników, przybywa gości zarówno zagranicznych, jak i światowych izb, a także organizacji zaangażowanych w gospodarkę odpadami oraz gospodarkę wodno-ściekową –­ podkreśla Magdalena Dutka. Do tej pory w osiemnastu edycjach Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska wzięło udział 22,5 tys. osób.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj