Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w połowie 2012 roku planuje uruchomienie i włączenie do państwowej sieci monitoringu jakości powietrza nowej stacji stacjonarnej w Żarach, która pozwoli objąć pomiarami, w okresie kilkuletnim, południowo-zachodnią część województwa.

Sfinansowanie wyposażenia stacji zapewnione jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, natomiast wykonanie niezbędnej infrastruktury – z budżetu Urzędu Miasta Żary.

WIOŚ w Zielonej Górze na ten cel przekaże kontener pomiarowy o wartości ok. 50 tys. zł i będzie prowadził jej eksploatację w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W stacji będą prowadzone pomiary automatyczne SO2, NOx, NO, NO2, O3, CO oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu, Pb, As, Ni, Cd w pyle zawieszonym oraz formaldehydu (imisja) w otaczającym powietrzu. Ponadto stacja  będzie wyposażona w panel meteorologiczny.

Koszt wyposażenia planowanej nowej stacji w Żarach szacowany jest wstępnie na 550-600 tys. zł.

źródło: lubuskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj