Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej organizuje już po raz trzeci konkurs w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS) „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.

Program realizowany jest w latach 2010-2014. Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć wynosi w ramach programu ogółem 550 mln zł. Dofinansowanie w tej formie stanowić może do 30 proc. kosztów kwalifikowanych. Ponadto wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe środki w formie pożyczek z Narodowego Funduszu. Stanowić one mogą do 60 proc. kosztów kwalifikowanych. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł.

Minimalny koszt przedsięwzięcia:
– dla pojedynczych projektów – powyżej 2 mln zŁ
– dla projektów grupowych – powyżej 5 mln zł

Dofinansowanie będzie udzielane na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:
– ocieplenie obiektu
– wymianę okien i drzwi zewnętrznych
– przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródeł ciepła)
– wymianę systemów wentylacji i klimatyzacji
– dokumentację techniczną i przygotowawczą
– systemy zarządzania energią w budynkach
– odnawialne źródła energii
– wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne

Beneficjentami będą podmioty zarządzające budynkami użyteczności publicznej, tj.:
– jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
– Ochotnicza Straż Pożarna,
– szkoły wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz instytuty naukowo-badawcze
– samodzielne publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
– organizacje pozarządowe, kościoły, inne związki wyznaniowe, kościelne osoby prawne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji lub pomocy społecznej

Szczegóły programu znajdują się na portalu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
http://www.nfosigw.gov.pl/system-zielonych-inwestycji—gis/


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj