Trzydzieści osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska uhonorowano odznakami resortowymi „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Wśród nagrodzonych odznaką znaleźli się: gen. dyw. dr pil. Leszek Cwojdziński, gen. dyw. Janusz Bojarski, płk Robert Woźniak, płk Krzysztof Siwek, płk rez. Sławomir Szczepański, płk rez. Szymon Włudyka, ppłk Jan Gabrych, ppłk Kazimierz Kownacki, ppłk Sławomir Kownas, ppłk Piotr Żelazo, ppłk Mariusz Henryk Pogonowski, ppłk Andrzej Sawicki, ppłk Wojciech Płocica, ppłk Bogusław Atalski, mjr Stanisław Michalak, mjr Radosław Kałka, mjr Henryk Andrzej Drewa, mjr Czesław Knap, mjr rez. Jan Borkowski, mjr rez. Ireneusz Grzegorz Dominiak, kpt. Marek Dariusz Niziołek, kpt. Rafał Kuropatnicki, kpt. Jarosław Żeglarski, kpt. rez. Adam Uss, chor. szt. Włodzimierz Włodarski, mł. chor. sztab. Dariusz Zięba, chor. Radosław Balmowski, chor. Grzegorz Haftka, sierż. Piotr Drybs i sierż. Damian Andrzej Sierpiński.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw środowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, organu administracji rządowej w województwie lub organu samorządu terytorialnego, organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej, działającego w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj