1 / 3

W Łodzi trwa obecnie kilka różnych inwestycji, które znacząco wpłyną na jakość życia w tym mieście. Jedną z nich jest przebudowa Pasażu Schillera. Pasaż zostanie znacząco poszerzony. Likwidacji ulegną miejsca parkingowe przed Urzędem Miasta. Docelowo powstać ma tam miejski plac umożliwiający organizację imprez plenerowych.

W miejscu obecnego parkingu pojawi się duża fontanna posadzkowa. Obok niej nasadzone zostaną nowe, dające cień drzewa. Montowane będą ławki. W pasażu powstanie także plac zabaw, a do pobliskiego parku Sienkiewicza prowadzić będzie nowa aleja drzew.

Fundamenty i prace wod-kan

Na obecnym etapie w Pasażu Schillera instalowane są fundamenty pod nową fontannę. Prowadzone są też roboty wodno-kanalizacyjne. Natomiast przed miejscowym Domem Technika, ekipa budowlana ułożyła już kawałek nawierzchni z szarych, granitowych płyt.

Możemy tam również oglądać fragment nowej, właśnie położonej nawierzchni, a także fragmenty dawnych miejskich zabudowań, które to odkryto podczas przebudowy.

Pasaż odkrywa sekrety 

Najprawdopodobniej, są to pozostałości po dawnych zabudowaniach – budynkach gospodarczych. Dodajmy, że w centralnej części pasażu, po zerwaniu nawierzchni, odsłoniły się natomiast fundamenty dawnych oficyn.

W tym kontekście warto wiedzieć, że pod koniec XIX w., od frontu przy ul. Piotrkowskiej stały drewniane domy, a za nimi murowane oficyny, których część zachowała się do dnia dzisiejszego. Do nieruchomości tych przylegały ogrody sięgające ul. Sienkiewicza, a także  zabudowania gospodarcze.

Projekt ze wsparciem unijnych funduszy

Powyższe roboty w Pasaży Shillera, to integralna część Projektu pn. “Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 5, realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.01-10-0001/17-00 zawartej w dniu 9 sierpnia 2017 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”.

Projekt ten zyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Skomentuj