Od lutego kolejne apteki w Krakowie przystąpiły do zbiórki przeterminowanych leków przynoszonych przez mieszkańców.

Przeterminowane leki zbudowane są z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Części składowe leków stanowią środki szkodliwe lub trucizny, które są groźne dla organizmu ludzkiego. Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw, może biokumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie.

Dlatego przeterminowanych leków nie powinno wyrzucać się do zwykłych pojemników na śmieci. Nie wolno ich też wrzucać do toalety. Oczyszczalnie ścieków nie radzą sobie z takimi substancjami, a ich obecność w wodzie sprawia, że bakterie i wirusy uodparniają się na nie i do terapii potrzebne będą nowe leki lub większe ich dawki.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a następnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pastylki, drażetki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest natomiast wrzucanie igieł, igłostrzykawek i termometrów. Preferowane jest wrzucanie leków bez opakowań – niezabrudzone papierowe opakowania lekarstw można wrzucić do niebieskiego "dzwona".

W 2009 roku w Krakowie zebrano w sumie 11 tys. 755 kg przeterminowanych lekarstw w 70 aptekach. W 2010 r. krakowianie przynieśli do 140 aptek zbierających przeterminowane lekarstwa ponad 16 tys. 100 kg tych groźnych odpadów. W ramach organizowanej przez ZIKiT zbiórki, przeterminowane leki z aptek odbiera Zakład Gospodarki Odpadami "Geomar" z Krakowa.

Obecnie w zbiórce uczestniczą 162 apteki. Ich wykaz znajduje się na stronie www.ekocentrum.krakow.pl 


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj