W grudniu ubiegłego roku Urząd Miasta Łodzi rozpoczął akcję zbiórki termometrów rtęciowych. Mieszkańcy chcący się ich pozbyć w bezpieczny i zgodny z prawem sposób mogą je bezpłatnie oddawać do wyznaczonych punktów. Specjalne pojemniki zlokalizowane w 12 aptekach na terenie miasta będą opróżniane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania.

Termometry zawierające silnie toksyczny metal są obecne w wielu domach, choć należy zdawać sobie sprawę, iż bezpośredni kontakt z rtęcią (np. w sytuacji rozbicia termometru) zagraża zdrowiu. Wyrzucanie ich do śmietnika stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego, wiąże się to również z karą grzywny do 5000 złotych. Jako odpady niebezpieczne termometry powinny być oddawane do specjalnych punktów zbierania. Dzięki selektywnej zbiórce będą mogły być zutylizowane w bezpieczny sposób.

Koordynatorem miejskiego programu jest Wydział Gospodarki Komunalnej UMŁ. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-42) 638-50-00 oraz na stronie www.czystemiasto.uml.lodz.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj