Mają chronić przed powodzią, a w razie suszy zapewnić zapasy wody. Budowa trzech spośród zbiorników mających powstać w ramach Programu Małej Retencji Województwa Małopolskiego – Skrzyszów, Grodna i Joniny – ma wkrótce ruszyć.

O stanie prac rozmawiali we wtorek, 1 lutego, przedstawiciele władz Województwa i lokalnych samorządów. W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim wzięli udział m.in. wicemarszałek Roman Ciepiela, członek Zarządu Stanisław Sorys, samorządowcy: Teresa Połoska – burmistrz Ryglic, Marcin Kiwior – wójt Skrzyszowa, Piotr Krok – wójt Grybowa oraz Jerzy Wertz – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie i Bożena Buczek – wicedyrektor Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

W Programie Małej Retencji Województwa Małopolskiego wymieniono, które inwestycje powinny być zrealizowane najszybciej. Na pierwszych miejscach są m.in. zbiorniki: „Skrzyszów" w gminie Skrzyszów i "Joniny" w Ryglicach (oba w powiecie tarnowskim) oraz "Grodna" w Grybowie (powiat nowosądecki). Inwestycja w Skrzyszowie uzyskała już od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pozytywną ocenę oddziaływania na środowisko. Ryglice i Grybów przygotowują informacje o oddziaływaniu na obszary Natura 2000. Przewidziane jest dofinansowanie wszystkich trzech przedsięwzięć w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (znajdują się one w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO na lata 2007 – 2013).

Małopolska to rejon o największej ilości opadów, a duża zmienność przepływów decyduje o szczególnym zagrożeniu powodziowym. Średni odpływ ok. 10 l/s/km2 jest prawie dwukrotnie wyższy od przeciętnego dla Polski, co wskazuje na potrzebę zwiększenia sztucznej retencji. Małopolski Sejmik, jako jeden z pierwszych w Polsce, przyjął tzw. Program Małej Retencji, który przewiduje budowę kilkudziesięciu zbiorników i polderów w całym regionie. Wzmocnią one przede wszystkim ochronę przeciwpowodziową, ale też będą magazynowały wodę i służyły w celach rekreacyjnych. Program Małej Retencji Województwa Małopolskiego obejmuje obszar całego regionu o powierzchni całkowitej  ponad 15 tys. km2 (łącznie 182 gminy), a zbiorniki małej retencji uwzględnione w programie są lokalizowane na terenie 62 gmin w 17 powiatach.

źródło: malopolskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj