Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda podpisał umowę na dofinansowanie projektu: Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach. Wsparcie finansowe z Funduszy Norweskich to ok. 15 mln zł. Zgierz chce do 2030 r. stać miastem ekologicznym – podkreślił Buda.

Zgierz jest kolejnym z 29 miast – zwycięzców w programie „Rozwój lokalny”, które otrzymało wsparcie z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dofinansowanie wyniesie około 15 mln zł.

“Rozwój lokalny” wspiera małe ojczyzny. Efektem realizacji projektu Zgierza będzie podniesienie jakości życia, pracy, nauki oraz spędzania wolnego czasu przez jego mieszkańców” – powiedział w piątek wiceminister Waldemar Buda. “Przy wsparciu Funduszy Norweskich, Zgierz chce stać się do 2030 roku miastem ekologicznym i kreowanym przez mieszkańców, dla których jakość życia, mieszkania, pracy i relaksu w mieście jest bardzo ważna. Miasto i partnerzy projektu stawiają także na rozwój dziedzictwa kulturowego i przemysłowego” – podkreślił.

Na co pójdzie 15 mln zł?

Miasto – jak podało MFiPR – planuje m.in. zainstalować zielone zdroje uliczne, wesprzeć przedsięwzięcie Kwitnące Ogródki w Mieście Tkaczy, a także utworzyć system retencji wody opadowej. Dzięki dofinansowaniu powstaną również ścieżki rowerowe. Zgierz planuje także utworzenie Strefy Rzemiosł Dawnych w Parku Kulturowym Miasto Tkaczy. Ma powstać m.in. Młodzieżowa Strefa Chilloutu i Centrum Aktywności Lokalnej; renowacji poddana zostanie Łaźnia oraz Zgierskie Centrum Seniora.

Czym są Fundusze Norweskie?

Fundusze Norweskie to Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. To wsparcie jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to Norwegia, Islandia i Liechtenstein mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Polska po raz trzeci będzie korzystać z pieniędzy z Funduszy Norweskich. Do dyspozycji na lata 2014-2021 jest 809 mln euro. Umowa na realizację programu “Rozwój lokalny” opiewa na sumę 117,6 mln euro, z czego 17,6 mln euro to wkład krajowy.

Czytaj więcej

Skomentuj