Gdańsk wesprze finansowo realizację 24 projektów urządzenia przydomowej zieleni. Miasto przeznaczy na ten cel 239 tys. zł.

Do 30 czerwca 2009 r. Spółdzielnie Mieszkaniowe oraz Wspólnoty Mieszkaniowe mogły ubiegać się o przyznanie dotacji na urządzenie zieleni na terenach przynależnych do nieruchomości, którymi zarządzają lub będących własnością Gminy Gdańsk. Rady Osiedli zabiegać mogły natomiast o otrzymanie materiałów, które posłużą do zagospodarowania terenu zielenią (sadzonki, narzędzia ogrodnicze, etc.).

5 sierpnia 2009 r. przedstawiciele gdańskich Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Rad Osiedli, które aplikowały o datacje na urządzenie zieleni wokół swoich posesji spotkali się w Sali Herbowej Nowego Ratusza.

– Przedsięwzięcie, jakim jest finansowe wspieranie urządzania zieleni wokół domów gdańszczan, służy nie tylko upiększaniu miejskiej przestrzeni, ale przede wszystkim aktywizacji lokalnej społeczności. Życie pokazuje, że wszystko, co jest efektem działań samych mieszkańców daje im większą satysfakcję, bardziej cieszy. Ponadto mieszkańcy wykazują większą troskę w dbaniu o kondycję własnego dzieła, niż wówczas, gdy coś jest im po prostu dane – podkreślił podczas spotkania Maciej Lorek, dyrektor Wydziału Środowiska UM w Gdańsku.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały najatrakcyjniejsze projekty, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu Miasta. Przedstawiciele wspólnot, spółdzielni i rad dowiedzieli się także jaką kwotą Miasto zasili ich zielone przedsięwzięcie.

Środki na „zielone" inwestycje gdańszczan pochodzą z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasta Gdańska. Spółdzielnie Mieszkaniowe mogły liczyć na dotację w wysokości 50 procent kosztów planowanego projektu zagospodarowania przydomowej zieleni. Wspólnoty Mieszkaniowe natomiast jako instytucje non profit aplikować mogły o całkowite sfinansowanie przedsięwzięcia.

– O finansowe wsparcie aplikowało 28 podmiotów. Ponieważ 3 projekty nie trafiły do nas na czas, a jeden projekt nie spełniał podstawowych wymogów – ostatecznie dotację otrzymały 24 podmioty. Chcieliśmy, by wszyscy którzy zabiegali o wsparcie uzyskali je, dlatego też, by przeznaczonych na ten cel środków wystarczyło dla wszystkich postanowiliśmy sfinansować zakup sadzonek i narzędzi do pracy, natomiast nie dotować kosztów robocizny – poinformował Tadeusz Gzowski z Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu.

Kwoty, o które aplikowały spółdzielnie, wspólnoty i rady osiedli były bardzo zróżnicowane. Najniższa kwota wynosiła 150 zł., najwyższa 60 tys. zł. Ostatecznie na dofinansowanie zieleni Miasto przeznaczy 239 tys. zł.

źródło: gdansk.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj