Od wczoraj do dzisiaj Gdynia gości uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska – “Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom”.

– Zieleń miejska dzięki swej powierzchni i strukturze przestrzennej stanowi istotny element publicznej przestrzeni miasta. W obliczu dużej konkurencji  o dostępną w mieście przestrzeń, kształtowanie przyjaznych zarówno  dla ludzi, jak i dla środowiska układów zieleni staje się nakazem dla urbanistów, architektów krajobrazu i ogrodników. Jednocześnie trzeba pamiętać, że tereny zieleni będą spełniały wszystkie swoje funkcje tylko, gdy w procesie ich projektowania i utrzymywania będzie brała udział lokalna społeczność – przekonuje prof. dr hab. inż. Marek Siewniak z Europejskiej Rady ds. Drzew (EAC), Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

Dodatkowo ważnym aspektem staje się zapewnienie bezpieczeństwa oraz ograniczenie zagrożenia zdrowia i mienia ludzi przebywających na miejskich terenach zieleni. Jednym z priorytetów jest takie projektowanie i utrzymywanie nasadzeń, by zapewniały przejrzystość i dobrą widoczność, co istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na tych terenach. Równie ważne są regulaminy użytkowania takich miejsc, ich wygradzanie i zamykanie na noc, a także nadzór straży parkowej, miejskiej lub policji. Dlatego tak duże znaczenie ma współpraca projektantów, zarządców terenów i miejskich służb porządkowych. Należy pamiętać, iż potencjalne zagrożenie dla odwiedzających tereny zieleni miejskiej stanowi także stary, chory i wypróchniały drzewostan. Aby zminimalizować ryzyko należy stale kontrolować stan statyczny dużych drzew. Nie można również zapominać o kwestiach odpowiedzialności za zaistniałe szkody oraz odszkodowaniach za straty i uszkodzenia. Kompozycja urbanistyczna miast oraz zagadnienia bezpieczeństwa na terenach zieleni to zagadnienia, wokół których oscylować będzie obecna edycja konferencji poświęconej zieleni miejskiej.  

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek orzaz Związek Miast Polskich.

Zaproszenie na imprezę wraz z planem konferencji można pobrać tutaj.

Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: 
Paulina Olborska 
T. +48 61 655 81 26 
M. +48 784 001825
e-mail: p.olborska@abrys.pl 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj