Od wczoraj do dzisiaj Gdynia gości uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska – “Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom”.

– Zieleń miejska dzięki swej powierzchni i strukturze przestrzennej stanowi istotny element publicznej przestrzeni miasta. W obliczu dużej konkurencji  o dostępną w mieście przestrzeń, kształtowanie przyjaznych zarówno  dla ludzi, jak i dla środowiska układów zieleni staje się nakazem dla urbanistów, architektów krajobrazu i ogrodników. Jednocześnie trzeba pamiętać, że tereny zieleni będą spełniały wszystkie swoje funkcje tylko, gdy w procesie ich projektowania i utrzymywania będzie brała udział lokalna społeczność – przekonuje prof. dr hab. inż. Marek Siewniak z Europejskiej Rady ds. Drzew (EAC), Przewodniczący Rady Programowej Konferencji.

Dodatkowo ważnym aspektem staje się zapewnienie bezpieczeństwa oraz ograniczenie zagrożenia zdrowia i mienia ludzi przebywających na miejskich terenach zieleni. Jednym z priorytetów jest takie projektowanie i utrzymywanie nasadzeń, by zapewniały przejrzystość i dobrą widoczność, co istotnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa na tych terenach. Równie ważne są regulaminy użytkowania takich miejsc, ich wygradzanie i zamykanie na noc, a także nadzór straży parkowej, miejskiej lub policji. Dlatego tak duże znaczenie ma współpraca projektantów, zarządców terenów i miejskich służb porządkowych. Należy pamiętać, iż potencjalne zagrożenie dla odwiedzających tereny zieleni miejskiej stanowi także stary, chory i wypróchniały drzewostan. Aby zminimalizować ryzyko należy stale kontrolować stan statyczny dużych drzew. Nie można również zapominać o kwestiach odpowiedzialności za zaistniałe szkody oraz odszkodowaniach za straty i uszkodzenia. Kompozycja urbanistyczna miast oraz zagadnienia bezpieczeństwa na terenach zieleni to zagadnienia, wokół których oscylować będzie obecna edycja konferencji poświęconej zieleni miejskiej.  

Eko-lokator 300 x 250

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek orzaz Związek Miast Polskich.

Zaproszenie na imprezę wraz z planem konferencji można pobrać tutaj.

Dodatkowych informacji dotyczących konferencji udzieli: 
Paulina Olborska 
T. +48 61 655 81 26 
M. +48 784 001825
e-mail: p.olborska@abrys.pl 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj