Komisja Europejska ogłasza konkurs na „Zieloną Stolicę Europy” na rok 2014. Jak dotąd miano Zielonej Stolicy Europy nadano czterem miastom: Sztokholmowi, Hamburgowi, hiszpańskiemu miastu Vitoria-Gasteiz i francuskiemu Nantes.

O nagrodę „Zielonej Stolicy Europy” mogą ubiegać się miasta, których mieszkańcy przodują w najbardziej przyjaznym dla środowiska stylu życia – stanowiąc wzór do naśladowania dla wszystkich miast. Celem corocznego przyznawania tego tytułu jest wspieranie miast europejskich, by stały się bardziej atrakcyjnymi i zdrowymi miejscami, gdzie żyje się zdrowo, przyjemnie i zgodnie z naturą.

– Konkurs o tytuł Zielonej Stolicy Europy to potężny argument, przekonujący władze miejskie do dbałości o zrównoważony rozwój terenów miejskich – który jest kluczem do pomyślności przyszłych pokoleń. Cieszę się już na liczne kandydatury miast z całej Europy, które wykazały, jak można z powodzeniem pogodzić inwestycje w ochronę środowiska ze wzrostem gospodarki i jakości życia – mówi Janez Potočnik, komisarz do spraw środowiska.

Do konkursu o tytuł Zielonej Stolicy Europy na rok 2014 może stawać każde europejskie miasto powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Konkurs jest otwarty dla miast państw członkowskich UE, państw kandydujących (tj. Turcji, Macedonii, Chorwacji, Czarnogóry i Islandii) oraz wszystkich krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w szczególności są w nim: Islandia, Norwegia i Liechtenstein). W krajach, gdzie nie ma miast powyżej 200 tys. mieszkańców, do konkursu dopuszcza się największe miasto.

Trzy naczelne cele, jakie przyświecają konkursowi:
– wyróżnienie miast, które mogą poszczycić się uznanym dorobkiem w dziedzinie praktycznej ochrony środowiska;
– zachęcenie miast do stawiania sobie ambitnych celów w zakresie poprawy współczynników ekologicznych oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju,
– wskazanie wzorów do naśladowania, inspirujących wszystkie miasta w całej Europie oraz propagowanie najlepszych praktyk i doświadczeń.

Kandydatury ocenia się wedle 12 wskaźników: lokalny wkład w wysiłki na rzecz zapobiegania globalnej zmianie klimatu, organizacja transportu miejskiego, tereny zieleni miejskiej, zwalczanie hałasu, wytwarzanie odpadów i gospodarka odpadami, ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, jakość powietrza, zużycie wody, oczyszczanie ścieków, ekoinnowacje i trwałe zatrudnienie, zarządzanie środowiskiem na poziomie władz lokalnych i sprawność energetyczna.

Kandydatury miast można zgłaszać korzystając z internetowego formularza zgłoszenia www.europeangreencapital.eu. Termin zgłoszeń do konkursu na stolicę roku 2014 upływa 14 października 2011 r. Zwycięzcę wyłoni specjalne jury z pomocą panelu powszechnie uznanych ekspertów z różnych dziedzin ochrony środowiska. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2012 r.  

źródło: KE

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj