Katowice to najbardziej zielone miasto Metropolii „Silesia”. Prawie połowę powierzchni stolicy województwa – dokładnie 47 procent – zajmują lasy i parki. Tuż za Katowicami plasują się Mysłowice (45 procent). Natomiast najmniej terenów zielonych znajduje się w Świętochłowicach i Siemianowicach Śląskich.

Te oraz wiele innych danych dotyczących terenów zielonych na terenie Metropolii Silesia można znaleźć w najnowszym opracowaniu przygotowanym przez Górnośląski Związek Metropolitalny.

„Zielona strona Metropolii „Silesia” – pełnia rekreacji” – prezentuje 14 miast poprzez pryzmat różnorodności ich terenów służących rekreacji codziennej i świątecznej w kontakcie z przyrodą. I choć przedstawione w folderze tereny stanowią zaledwie fragment bogatego „zielonego” potencjału Metropolii „Silesia”, na który składają się liczne parki, dziesiątki zbiorników wodnych oraz ośrodki wypoczynkowe, a także kompleksy leśne lokalizowane w granicach miast – to warto zapoznać się z jego zawartością. Okazuje się, że pomimo wysoce zurbanizowanego charakteru miasta Metropolii „Silesia” potrafią zaskoczyć scenerią niektórych swoich zakątków. Znaleźć tu można malownicze widoki, które zupełnie nie kojarzą się z krajobrazem miasta. O tym, gdzie jesteśmy, przypominają jedynie widoczne w pobliżu osiedla mieszkaniowe i obiekty przemysłowe.

Katowice wyprzedziły wszystkie pozostałe miasta dzięki lasom. Zajmują one w sumie 39,5 procent powierzchni miasta. Tuż za stolicą województwa plasuje się pod tym względem Jaworzno, które ma 39 procent terenów leśnych. Pierwsze miejsce w rankingu najbardziej zielonych miast Metropolii „Silesia” Katowice zawdzięczają parkom, które zajmują 7,5 procent ich powierzchni. Najmniej zielonym miastem metropolii są Świętochłowice. Jest to jedyne miasto metropolii, które na swoim terenie nie ma kompleksów leśnych, a znajdujące się w nim parki i skwery zajmują zaledwie 1,5 procent powierzchni miasta. Warto podkreślić, że na terenie Metropolii „Silesia” znajdują się dwa rezerwaty przyrody. Jeden – „Segiet” w Bytomiu, a drugi „ Dolina Żabnika” w Jaworznie. Pierwszy chroni 150 letni las bukowy, w którym spacerując ścieżką dydaktyczną, można odpocząć od miejskiego zgiełku. Drugi rezerwat , położony w Ciężkowicach (dzielnica Jaworzna), obejmuje całą dolinę potoku Żabnik. W folderze czytamy, że „zachwyci on miłośników natury”. Nagromadzenie i różnorodność świata roślin sprawia, że teren ten jest nie tylko ciekawy, ale i unikatowy.

Miasta Metropolii „Silesia” kojarzone powszechnie z ciężkim przemysłem, kopalniami i hutami mogą pochwalić się sporymi terenami leśnymi. Lasy stanowią bowiem niemal 23 procent powierzchni całej metropolii. Zawdzięcza ona to m.in. rozpoczętym ponad 50 lat temu, czyli w okresie największej industrializacji kraju, pracom rekultywacyjnym. Polegały one m.in. na przebudowie drzewostanów zniszczonych przez przemysł, ochronie zachowanych naturalnych fragmentów leśnych oraz celowym zalesianiu nieużytków. Dzięki temu powstał m.in. w 1968 roku Leśny Pas Ochronny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który do dziś pełni zarówno funkcję ochronno-klimatyczną, minimalizującą uciążliwości przemysłu, jak również jest miejscem codziennego i świątecznego wypoczynku wielu mieszkańców metropolii.

Folder „Zielona strona Metropolii Silesia” powstał w ramach realizowanego przez Górnośląski Związek Metropolitalny projektu unijnego „Periurban Parks”. Metropolia „Silesia” jest jednym z 14 partnerów z 11 krajów Unii Europejskiej uczestniczących w tym projekcie. Jego głównym celem jest poszukiwanie możliwie uniwersalnych i skutecznych metod zarządzania terenami zielonymi w miastach. Uczestnicy projektu poprzez wzajemną wymianę doświadczeń oraz analizę rozwiązań obowiązujących w poszczególnych krajach mają wypracować takie rozwiązania, które pozwolą jeszcze lepszym stopniu chronić tereny zielone w prawodawstwie UE oraz tworzyć nowe.

źródło: katowice.eu

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj